Toverland kan drie keer zo groot worden

Attractiepark Toverland in Sevenum wil de komende jaren uitgroeien tot een ‘short term destination resort'. Dat betekent een groei in het aantal hectare, van 35 tot maximaal 100, én in het aantal bezoekers. “Ambitieus", beaamt directeur Jean Gelissen jr., “maar we willen aan het verwachtingspatroon voldoen.”

19 mei bestaat het attractiepark twintig jaar. Wat ooit begon met één hal, is inmiddels uitgegroeid tot een gebied van 35 hectare met zes werelden. Het mag dan misschien het jongste attractiepark van Nederland zijn, sinds 2018 hoort Toverland tot de Champions League van attractieparken, zegt Gelissen jr. “Daarbij hoort een bepaald verwachtingspatroon. De branche innoveert en wij gaan daarin mee. En dat betekent groei. We willen in de toekomst uitgroeien naar een ‘short term destination resort', dus waar mensen kunnen recreëren en verblijven.” Het park ontwikkelt daar een bestemmingsplan verbrede reikwijdte voor. In het bestemmingsplan worden de kaders vastgesteld waar binnen het park de komende twintig jaar kan groeien. “We weten nog niet welke stap we op welk moment gaan zetten, dat hangt onder meer af van het succes van de vorige stap en de behoefte. Het bestemmingsplan geeft ons wel de ruimte om te groeien.”

Gesprek
In het verleden presenteerde een ontwikkelaar vaak een dichtgetimmerd plan aan omwonenden waar maar weinig inspraak op gegeven kon worden. De vanaf volgend jaar geldende nieuwe omgevingswet eist dat initiatiefnemers al in een voorstadium in gesprek gaan met belanghebbenden. Toverland sorteert daarop voor met het bestemmingsplan verbrede reikwijdte. Gelissen jr.:“Ons doel is om met iedereen, van particulieren tot bedrijven en andere belangengroepen, vóór de planvorming in gesprek te gaan. Zo kan iedereen zijn wensen en behoeften uitspreken. Dat wil niet zeggen dat we overal in tegemoet kunnen komen, we kunnen niet iedereen honderd procent tevreden te stellen, door terug te koppelen geven we echter wel onze afwegingen aan. We willen zo transparant mogelijk zijn en alles op tafel leggen. Bovendien heeft de gemeente nog altijd het laatste oordeel.”

Ambitieuze plannen

In de toekomstplannen heeft Toverland de mogelijkheid om drie keer zo groot te worden, van 35 naar 100 hectare. “De gronden waar we op kunnen uitbreiden zijn bijna allemaal in ons bezit en bestaan voornamelijk uit akkerland.” Of het park daadwerkelijk zo groot wordt, is overigens nog de vraag. “Ons doel is te groeien op een passende en organische manier", zegt Gelissen jr. Concrete plannen zijn er dan ook nog niet, beaamt hij. Het wordt een mix van recreatie en verblijfsrecreatie. “Dat kunnen hotels, bungalows of een vakantiepark zijn. Dat ligt eraan wat straks binnen de kaders mogelijk is. We willen inderdaad ook in het aantal bezoekers groeien, maar op de precieze aantallen kan ik nog niet vooruitlopen.” Ambitieuze plannen dus. “De bezoekers verdienen het. We hebben nog grote stappen te maken en we hopen dat we op dit tempo door kunnen blijven groeien.”

Tekst: Marieke Vullings
Beeld: Attractiepark Toverland