Zorgen over bouwen in kernen vanuit dorpsraden

De dorpsraden en dorpsplatforms uit de gemeente Horst aan de Maas hebben aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad een brandbrief gestuurd over het bouwen in kernen. Ze maken zich zorgen dat de geplande woningen in het 1000-woningenplan te veel tijd gaan vergen.

De dorpsraden en -platforms kwamen in een online overleg bijeen waaruit deze brandbrief is ontstaan. 'De algemeen gedeelde mening was dat de begeleiding vanuit de gemeente Horst aan de Maas bij de bouwlocatieontwikkelingen, bestemmingsplannen, bouwrijp maken en andere voorkomende 'hindernissen' (te) lang duurt en vaak (te)veel tijd vergt', schrijven de dorpsraden in de brief. Eind september 2020 schreef de dorpsraad van Hegelsom daar al een brandbrief over.
De aanleiding van deze brief was het vaststellen van het Masterplan Wonen tijdens de raadsvergadering van dinsdag 20 april. 'Zorg voor een adequate planbegeleiding vanuit de gemeente voor alle plannen die in het kader van dit Masterplan ontwikkeld zullen worden en zorg ervoor dat daar voldoende capaciteit voor beschikbaar komt. Alleen dan kan een dergelijk Masterplan tot een succes worden, zo zijn wij van mening', aldus de dorpsraden.

Taskforce-groep
De dorpsraden stellen voor om een zogenaamde taskforce-groep te formeren. 'Een taskforce-groep waarin gemeente en vertegenwoordigers namens het dorpsradenoverleg zitting hebben. Deze groep kan dan op gezette tijden, bijvoorbeeld twee- of driemaandelijks, alle ontwikkelingslocaties doornemen aan de hand waarvan de diverse acties voor de locaties kunnen worden vastgelegd en zo nodig bijgestuurd worden.' De brief is onder de aandacht van de fractievoorzitters en het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas. Verantwoordelijk wethouder Rudy Tegels zegt ook de brief te hebben ontvangen.