Gemeente scheldt huur accommodaties kwijt

De gemeente Horst aan de Maas scheldt ook in de tweede lockdown de huren weg voor de maanden dat de gemeentelijke accommodaties vanwege corona gesloten moesten blijven. Commerciële huurders krijgen de helft van de huur gecompenseerd.

Ongeveer zestig verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties huren een vaste ruimte in een gemeentelijke accommodatie. Zij hebben daar in 2020 een groot deel van het jaar geen gebruik van kunnen maken vanwege corona. Daarom heeft de gemeente de huren voor die periode vorig jaar kwijtgescholden. Omdat de coronamaatregelen nog steeds van kracht zijn, heeft het college besloten ook in 2021 de huren kwijt te schelden tot het moment dat de accommodaties weer (gedeeltelijk) open mogen.

Compensatie
Voor het kwijtschelden van de huur aan sportverenigingen kunnen gemeenten compensatie aanvragen bij de rijksoverheid. De gemeente Horst aan de Maas maakt daar gebruik van. Voor andere maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld cultuurverenigingen, is zo’n landelijke regeling er niet. De gemeente geeft aan geen onderscheid te willen maken en de kwijtschelding van de huren ook voor hen én voor de exploitanten en beheerders van gemeenschapshuizen te laten gelden. Wethouder Han Geurts: “Horst aan de Maas is een gemeente met actieve dorpen en wijken. Verenigingen en andere maatschappelijke organisaties zijn daarvoor heel belangrijk. Met onze accommodaties bieden we hen een plek om te ontmoeten en samen actief te zijn. Door corona kan daar helaas al een tijd lang geen gebruik van worden gemaakt. Bovendien staan veel vrijwilligersorganisaties door extra kosten en minder inkomsten voor een financiële uitdaging. We vinden het belangrijk dat zij niet ‘omvallen’ en na corona hun activiteiten voor de samenleving weer op kunnen pakken. Met deze regeling dragen we daar een steentje aan bij.”

Coronaloket
In het digitale coronaloket op de website van de gemeente staat de ondersteuning die de gemeente in coronatijd aan vrijwilligersorganisaties biedt. Voor commerciële huurders volgt de landelijke richtlijn Vastgoed en Detailhandel Nederland. Die houdt in dat voor deze huurders de helft van de huur wordt kwijtgescholden.