Verkaveling woonwijk PETC+-terrein bijna definitief

De verkaveling van het woningplan op het PETC+-terrein in Hegelsom is bijna definitief. Zo wordt er een groter aantal vrijstaande en levensloopbestendige woningen opgenomen in het uitbreidingsplan. De verkoop is naar verwachting in september.

Projectontwikkelaar Hertoghave heeft in de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de interesse in de verschillende type woningen. Daar is onder andere uit gebleken dat veel interesse was in vrijstaande en levensloopbestendige woningen. Daarnaast hebben er gesprekken plaatsgevonden met omwonenden en andere belanghebbenden. Er wordt ook gekeken naar de wensen van Dorpsplatform Hegelsom.

Verbouwing Debije
Ook is in de plannen het recentelijk vastgestelde parkeernota onderdeel van de inrichting en is Hertoghave bezig met het ontwerpproces van de waterberging en infiltratieriolen. Daarom duurt het allemaal wat langer en loopt het project twee maanden vertraging op. De komende weken wordt het plan aan de raad en inwoners voorgelegd. De projectontwikkelaar hoopt dat hij na de zomervakantie met een vastgesteld bestemmingsplan kon komen. Daarna volgt de verkoop van de grond. Naar verwachting gebeurt dat in september. Ook is het archeologisch onderzoek in gang gezet. In verband met de renovatie- en vernieuwbouw van Zaal Debije in het centrum van Hegelsom, zal het lesgebouw aan de rotonde nog een jaar dienst doen als gemeenschapsvoorziening. Daarmee kunnen de verenigings- en dorpsactiviteiten zonder al te veel hinder doorgang blijven vinden.

Beeld: Hertoghave