Nieuw onderzoek MFC Tienray

Het College van B&W van Horst aan de Maas 50.000 euro beschikbaar stellen voor een onderzoek naar een gezamenlijke accommodatie voor Tienray. De kerk in het dorp is daarbij nog steeds in beeld.

Sinds 2013 maakt de werkgroep Accommodatieplan Tienray zich sterk voor een gezamenlijke accommodatie waarin alle maatschappelijke activiteiten kunnen plaatsvinden. In 2019 presenteerde de werkgroep haar plannen aan het college. Volgens de gemeente paste het plan binnen het nieuwe accommodatiebeleid. De werkgroep vroeg om een voorbereidingskrediet om de plannen verder uit te werken, waarop het college haar verzocht met een gedetailleerde berekening te komen wat het zou kosten om een MFC in de kerk te realiseren. Het bedrag bleek hoger uit te vallen dan verwacht, waarop de gemeente liet weten, tot teleurstelling van de werkgroep, hier geen financiële ruimte voor te hebben en ook niet te willen reserveren. Er hebben daarna enkele gesprekken plaats gevonden tussen de werkgroep en de verantwoordelijk wethouder. Daarbij zijn mogelijkheden besproken om alsnog tot een gemeenschappelijke accommodatie te komen voor het dorp Tienray. Het college zegt de nut en de noodzaak in te zien om de bestaande accommodatie te clusteren. Zij stelt de gemeenteraad voor om 50.000 euro beschikbaar te stellen om een plan op te stellen. Daarnaast wil zij maximaal 600.000 euro beschikbaar stellen voor een gezamenlijke accommodatie.
Een woordvoerder van de gemeente laat desgevraagd weten dat de kerk nog steeds in beeld is. “Het is niet definitief van de baan. Niet het totale plan, maar kleinschaliger.”