Volgende stap voor zwembad Afslag10

14-9-2017 door: Redactie
De bouw van een nieuw zwembad binnen Afslag10 in Horst is een stap dichterbij gekomen. De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft 100.000 euro beschikbaar gesteld voor het opstarten van een aanbestedingstraject voor nieuwbouw in de sportzone.

De gemeenteraad vergaderde dinsdagavond 12 september over het voorstel van het College van B&W om voorbereidingen voor het aanbestedingstraject op te starten. Volgens John Jenniskens van het CDA heeft nieuwbouw de voorkeur gezien de verouderde staat van het huidige zwembad De Berkel. SP en D66 waren het daar niet mee eens en stelden voor om te onderzoeken welke aanpassingen er nodig zijn om De Berkel te optimaliseren en te verduurzamen. “De Berkel is perfect voor jong en oud, met voldoende faciliteiten voor recreatief zwemmen”, stelde Jos Gubbels (D66). Nieuwbouw brengt teveel risico’s met zich mee, aldus de partij. “Met het ton dat nu beschikbaar wordt gesteld zou De Berkel er al heel gelikt uit kunnen zien.” SP’er Frank Spreeuwenberg vroeg zich daarnaast af waarom CDA, Essentie en PvdA de eerder vastgestelde kaders naast zich neer wilden leggen. Eerder werd door de gemeenteraad onder andere gesteld dat de gemeente maximaal 460.000 euro uit gaat geven voor een zwemvoorziening, inclusief incidentele kosten. In het nieuwe voorstel wordt door het college echter voorgesteld dat incidentele kosten als grondverwerving, sloop en infrastructurele aanpassingen niet binnen dit financiële kader worden betrokken. Ook wordt er al een duidelijke voorkeur voor nieuwbouw in Afslag10 uitgesproken. “De kaders worden hiermee veranderd”, aldus Spreeuwenberg. De partijen zagen dit echter anders. “Er is nog niet sprake van een go/no go­-moment”, vond Bram Hendrix van Essentie.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie