Plannen voor aanleg groot zonnepark in Melderslo

17-8-2017 door: Redactie
Het Duitse zonne-energiebedrijf Kronos wil in Melderslo een groot zonnepark aan gaan leggen. Het bedrijf organiseerde op woensdag 9 augustus een inloop-informatieavond in café De Lange in Horst over het initiatief.

Het park komt te liggen aan de Lottumseweg in Melderslo en gaat zo’n 13 hectare grond in beslag nemen. “Het is de bedoeling dat het één van de grootste leveranciers van groene energie gaat worden van de hele provincie Limburg,” vertelt Alexander Arcache van Kronos Solar. “Het park moet energie gaan leveren aan ongeveer 4.200 huishoudens in heel Nederland en daarmee is het park ook voor iedereen.” Over de aanleg van het zonnepark heeft Kronos Solar gesprekken gehad met provincie Limburg en gemeente Horst aan de Maas. “Beide zijn erg enthousiast,” vertelt Arcache, “zeker omdat het park in overeenstemming is met het provinciaal beleid en de doelstelling van de gemeente voor duurzame energie.”

Er is gekozen voor het gebied aan de Lottumseweg, omdat dit gebied een goede aansluiting heeft op het elektriciteitsnet. Daarnaast heeft het plaatsen van het park op deze locatie volgens Kronos Solar weinig ecologische impact en wordt beschermd gebied vermeden. Arcache geeft aan dat omwonenden weinig tot geen last gaan hebben van het park: “Het is de bedoeling dat het park amper zichtbaar is. Het wordt omheind met houtsingels aan de zuidoostkant en aan de andere kant komen kruidenbermen te liggen.” Bovendien zijn zonneparken geluidsvrij en geeft het bedrijf aan gedurende de bouwperiode van vier maanden ook zo geluidsvrij mogelijk te bouwen.

De bezoekers van de inloopavond zijn grotendeels buurtbewoners. Zij zijn over het algemeen alles behalve tevreden met het initiatief. “Als buurt zijn wij niet blij,” vertelt een van de buurtbewoners. “We zijn natuurlijk niet tegen groene energie, maar we zien wel de leefbaarheid van onze buurt achteruitgaan. Want wat blijft er nog over aan groene ruimte? Waar kunnen we nog rustig met onze kinderen en kleinkinderen gaan wandelen?” Volgens de buurtbewoners kan het ook anders. “We vragen ons bijvoorbeeld af waarom de daken van de bedrijven in de buurt niet worden vol gelegd met zonnepanelen. Op die manier is er toch schone energie, maar blijft er wel groene ruimte over.” De buurt geeft dan ook aan een werkgroep te willen starten. “We gaan zeker actie ondernemen. We gaan alles doen om dit tegen te houden.”

Zoals nu het plan is, is de aanleg van het park tijdelijk. Het komt er te staan voor een periode van 25 jaar, daarna wordt het weer afgebroken. Kronos Solar hoopt het zonnepark over zo’n twee jaar gerealiseerd te hebben.

De vergunning voor het park heeft het Duitse bedrijf nog niet officieel aangevraagd, wel is de gemeente op de hoogte van de plannen. Een woordvoerder laat desgevraagd weten: “Voordat het bedrijf een vergunning kan krijgen, moet het aan een aantal voorwaardes voldoen. Zo moet een initiatief goed worden ingepast in de omgeving en moeten de omwonenden geïnformeerd worden. Om iets te kunnen doen met eventuele klachten van omwonenden, moeten we de officiële procedure afwachten. De mogelijke bezwaren die dan binnenkomen, worden meegenomen in het uiteindelijke besluit voor de vergunning.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie