Steun van raad voor statiegeldalliantie

15-3-2018 door: Redactie
Thijs Lenssen van de SP diende dinsdag 13 maart tijdens de raadsvergadering een motie in om gemeente Horst aan de Maas aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Dit werd volop gesteund vanuit de raad, wat betekent dat ze er mee aan de slag gaan.

“Wij, als burgers, ergeren ons al jaren aan zwerfafval in het buitengebied”, licht Lenssen toe. “De grote hoeveelheden blikjes en petflesjes die we op straat tegenkomen, zijn ergerlijk. Je hoeft maar 20 kilometer oostwaarts te rijden naar Duitsland en dan zien we hoe het daar geregeld is. Daar heffen ze al jarenlang statiegeld op blikjes en petflesjes en we zien dat er daardoor minder vorming is van zwerfafval.” De statiegeldalliantie is een initiatief vanuit Nederlandse gemeenten en organisaties om een signaal af te geven bij de overheid. Een signaal om statiegeld in te voeren op blikjes en petflesjes, om zodoende zwerfafval te verminderen.

“Afgelopen weekend is daar een ontwikkeling in geweest, waarbij de staatssecretaris een convenant heeft gesloten met de industrie. Het zoveelste convenant, want je ziet hierin de macht van de industrie die het zoveelste proces vertraagt. De statiegeldalliantie gaat hiermee niet akkoord, want blikjes zijn hierin niet meegenomen. Zodoende wil ik bij deze de gemeente verzoeken zich aan te sluiten bij de statiegeldalliantie, zodat we zelf iets kunnen doen aan het zwerfafval”, aldus Lenssen.

Wethouder Op de Laak laat weten dat ze het initiatief steunt, maar niet zonder kanttekening. “Wij hebben als college lang getwijfeld om statiegeldsystematiek op blikjes en flesjes in te voeren in de gemeente. De reden dat we twijfelden, is dat we hiermee de verpakkingsindustrie de ruimte zouden geven zich niet meer verantwoordelijk te voelen voor de verwerking van het afvalmateriaal. Ik steun ieder voorstel om zwerfafval in het buitengebied te verminderen, maar we moeten ook wel kritisch blijven naar de verpakkingsindustrie. Het is aan deze partij om verpakkingen eenvoudiger en makkelijker recyclebaar te maken.”

De motie van Lenssen krijgt volop steun vanuit de raad. Jos Gubbels van D66+GroenLinks laat bijvoorbeeld weten dat het zwerfafval een doorn in het oog van de inwoners is. “Elk initiatief om dit te minimaliseren moeten we ondersteunen”, vertelt hij. Bram Hendrix van Essentie draagt aan om het vooruitstrevende afvalsysteem van de gemeente in deze alliantie mee te nemen. Lenssen laat tot slot weten blij te zijn met de steun: “Op deze manier kunnen we een krachtig signaal afgeven om zwerfafval tegen te gaan.”

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie