‘Ook ­positieve discriminatie is discrimi­natie’

29-3-2017 door: Redactie
De Europese Commissie wil dat in 2020 40 procent van de topfuncties bij beursgenoteerde bedrijven door vrouwen wordt bekleed. Een nobel streven, al denkt 70 procent van de inwoners dat het als het gaat om het invullen functie het niet uit zou moeten maken of iemand vrouw of man is. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

Uit The Dutch Female Board Index 2016 blijkt dat in 2015 slechts 17 van de 212 bestuurs­functies bij Nederlandse beursgenoteerde bedrijven door vrouwen werden bezet. Het zogenoemde glazen plafond bestaat nog steeds. Dat blijkt ook uit de Gender Gap Index, die inzicht geeft in de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen als het gaat om bijvoorbeeld politieke invloed. Daar staat Nederland op de zestiende plek. Redenen genoeg voor de Europese Commissie om een vrouwenquota in te stellen. De meerderheid van de inwoners van Horst aan de Maas vraagt zich echter af of dit nu zoveel zoden aan de dijk zet. Want levert zo’n quotum wel de juiste kandidaat op? “De functie moet naar de beste kandidaat gaan, man of vrouw maakt niet uit”, zegt iemand. Een ander beaamt dit: “Maak de kandidaten anoniem en kies gewoon diegene die het beste is, of het beste in het team past.” Een derde breekt echter een lans voor de vrouwenquota. “Het kost tijd voordat de ouderwetse mannenbolwerken (netwerken) doorbroken worden, daar kunnen vrouwenquota bij helpen. Er zijn voldoende goed gekwalificeerde vrouwen beschikbaar.”

Toch vindt 48 procent dat zo’n quotum kan leiden tot discriminatie tijdens sollicitatieprocedures. Bedrijven kijken dan alleen nog maar naar de cijfertjes in plaats van de kwalificaties van een kandidaat. “De neiging is om dan percentages na te streven. Dat leidt altijd tot discriminatie”, vindt deze persoon. “Ook positieve discriminatie is discriminatie.”

TipHorstaandeMaas is een samenwerkings­verband tussen HALLO Horst aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of aanmelden voor de volgende enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie