Advies geven aan gemeente vanuit samenleving

24-8-2017 door: Redactie
De Burger Advies Raad (BAR) is een adviesorgaan dat het beleid van de gemeente mee kan bepalen en beïnvloeden. Deze raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies. ”Wij vertegenwoordigen de bevolking van Horst aan de Maas door tussen de mensen te staan en echt te luisteren naar wat er op de grond gebeurt,” aldus Fred van Neerven uit Horst, voorzitter van de BAR.
maskTop
Advies geven aan gemeente vanuit samenleving
maskBottom

De BAR bestaat inmiddels ongeveer vijf jaar. ”Het is een voortvloeisel uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning-raad, maar er is wel een duidelijk verschil,” vertelt Van Neerven. ”De WMO-raad reageerde namelijk vooral op vragen van de gemeente. Wij geven niet alleen gevraagd, maar ook ongevraagd advies.” De adviezen van de BAR omvatten het ’sociale domein’. ”Dat betekent eigenlijk alles wat te maken heeft met dingen als zorg, werk, inkomen en de werking van wijkteams van de gemeente.”

Op het moment dat de BAR tegen een probleem aanloopt in de samenleving, wordt er eerst zelf gezocht naar een oplossing. De gemeente staat daar in eerste instantie los van. ”Hoewel we wel klachten binnenkrijgen, zijn we geen klachtenbureau”, zegt Van Neerven. ”De meeste klachten die we krijgen, kunnen we doorverwijzen naar andere instanties. Wel is het zo dat op het moment dat we merken dat er een structureel probleem is, we ingrijpen. We zetten dan een beleidsadvies op, dat terechtkomt bij het College van B&W. Het college moet hier vervolgens iets mee doen.”

De BAR houdt zich dus bezig met allerhande problemen in de samenleving. Een aantal onderwerpen waar de adviesraad zich onlangs mee bezig heeft gehouden, is de toegankelijkheid van het centrum van Horst voor gehandicapten en het klantcontact aan de balie in het gemeentehuis. Van Neerven: ”Momenteel zijn we bijvoorbeeld ook bezig met de sluiting van thuiszorgwinkel MediPoint. We zijn aan het inventariseren of de gemeente hier een oplossing voor kan bieden. MediPoint is namelijk een belangrijke voorziening in Horst aan de Maas, die eigenlijk niet zomaar weg kan vallen.”

Hoewel de BAR jaarlijks al meerdere adviezen aan de gemeente geeft waar ook echt iets mee gedaan wordt, is er volgens Van Neerven nog genoeg ruimte voor ontwikkelingen. ”We moeten nog werken aan onze presentatie en profilering. Veel mensen weten niet dat er zoiets als een Burger Advies Raad bestaat, terwijl mensen juist bij ons terechtkunnen met vragen en ervaringen. Daarnaast proberen we ook de samenwerking aan te gaan met andere adviesraden, ook buiten Horst aan de Maas. Op die manier staan we sterker tegenover grote instanties als de provincie en zorgverzekeraars.”

Volgens Van Neerven is de BAR een heel goede aanvulling op het gemeentelijk beleid. “Wij kunnen problemen die direct vanuit de samenleving komen, vertalen richting de gemeente,” zegt hij. Bovendien is de kracht van de BAR de manier waarop we met problemen en oplossingen omgaan. Als we op zoek gaan naar een oplossing, doen we dat vaak samen met ambtenaren. Dat zorgt ervoor dat we uiteindelijk vaak tot een oplossing komen die ook echt in de samenleving past.”

Kijk voor meer informatie en contact met de Burger Advies Raad op www.barhadm.nl

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie