Rechtbank: Citaverde moet leerling weer toelaten

3-11-2016 door: Redactie
Het Citaverde College in Horst moet een leerling weer toelaten, die eerder vanwege pestgedrag door de school werd uitgesloten van het lesprogramma. Dat besliste de rechtbank in Roermond.

De jongen, bij wie de stoornis PDD-NOS is vastgesteld, is tussen 2014 en 2016 een aantal keer geschorst door de school, vanwege pesten, verzuim en fysiek geweld tegen medeleerlingen. In 2016 bracht hij een klasgenoot lichamelijk letsel toe, omdat hij dacht dat deze zijn vriendin probeerde af te pakken. Het Citaverde College is van mening dat de leerling beter les kan krijgen binnen de Bovenschoolse Zorgvoorziening (BZV) in Blerick, omdat de school zelf de veiligheid van de andere leerlingen niet meer kan waarborgen. Bij het BZV kan beter onderzocht worden welke onderwijsvorm het beste is voor de jongen, stelt het Citaverde. De moeder van de jongen spande een kort geding aan tegen de school, waarin zij eist dat haar zoon weer les kan krijgen op het Citaverde College. De rechtbank van Roermond geeft haar gelijk. Deze oordeelt dat de school onvoldoende gronden had om de onderwijsvorm en –locatie van de leerling te wijzigen. De jongen moet daarom weer toegelaten worden op de school en voor iedere dag dat dit niet gebeurt, is het Citaverde College verplicht een dwangsom van 500 euro te betalen aan de moeder van de leerling.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie