Toekomst van onze kerkgebouwen

17-8-2017 door: Jan van Dijk
Onze gemeente telt momenteel nog meer dan zestien kerkgebouwen. Allemaal met een rooms-katholieke signatuur. Waar de kerk traditioneel het podium was voor het bezoek van de heilige mis, is het zondags kerkbezoek aanmerkelijk teruggelopen. Ook de organisatie van de parochies is drastisch veranderd.

Degenen die de kerk op traditionele wijze bezoeken behoren vooral tot de oudere generatie. Al zien we gelukkig ook steeds meer andere initiatieven, zoals concerten, om met velen de kerk te bezoeken.
Bovendien zijn er jongere ouders die zich inzetten om kinderen een religieus gevoel bij te brengen.

Het feit dat het bisdom vooralsnog geen kerken in de dorpen wil sluiten biedt volgens ons kansen.
Maar dan moeten we wel nu al stil durven te staan bij de toekomst van onze kerkgebouwen. Hoe staat het met het gebruik? Wat betekent het kerkgebouw voor de bewoners en gebruikers? Wat zal hun bijdrage, niet alleen financieel, zijn? En hoe ziet de toekomst eruit? Waarom worden kerken niet half gebruikt voor huisvesting? Waarom zou een gemeentelijke accommodatie niet (deels) in een kerk kunnen worden gebouwd?

Er zijn legio voorbeelden van verantwoorde al dan niet gedeeltelijke herbestemmingen van kerkgebouwen. Wat heeft dat te maken met de toekomst van onze dorpen, en wie zal daar, op welk moment, over mogen beslissen? Meer vragen dan antwoorden, waar ook de politiek zich eens over zou kunnen bezinnen.

Jan van Dijk,
PvdA Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie