Geregistreerd partnerschap in trek Horst a/d Maas

31-8-2017 door: Redactie
Het aantal huwelijken in Nederland neemt relatief gezien af, daar waar de geregistreerde partnerschappen juist in trek blijken te zijn. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze ontwikkeling geldt ook voor de gemeente Horst aan de Maas.

De afgelopen jaren is het aantal huwelijken in Nederland absoluut gezien vrij stabiel gebleven. Dit aantal ligt rond de 65.000. Het aantal geregistreerde partnerschapen neemt echter toe, en was in 2016 met 15.700 bijna een kwart hoger dan een jaar eerder. Hiermee stijgt het aandeel van geregistreerde partnerschappen ten opzichte van huwelijken dus. In 2015 en 2016 gingen gemiddeld 160.000 stellen een officiële verbintenis aan. Daarvan koos 18 procent voor het geregistreerd partnerschap. In Horst aan de Maas ligt dit percentage zelfs nog hoger: 29,8 procent verkoos het geregistreerd partnerschap boven het huwelijk. In absolute getallen betekent dit dat van de 299 officiële verbintenissen in de gemeente, er 89 een geregistreerd partnerschap waren.

Partnerschappen bestaan in Nederland sinds 1998 en zijn juridisch bijna gelijk aan het huwelijk. Sinds 2014 wordt ook automatisch het vaderschap toegekend.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie