Raad: Houd rekening met omgeving

10-5-2017 door: Redactie
Bij de komst van de railterminal en aanpassingen aan het spoor bij Trade Port Nord moet nog meer rekening gehouden worden met de omwonenden, vindt de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Dat werd duidelijk tijdens de raadsvergadering van dinsdag 9 mei.

De railterminal, een laad- en losplaats voor treinen, is gepland deels op grondgebied van gemeente Horst aan de Maas en deels op grond van gemeente Venlo. Om die railterminal te kunnen bereiken worden ook aanpassingen aan het spoor gedaan. Als gevolg gaan er meer treinen rijden en die moeten vanuit Eindhoven richting de terminal al afremmen vanaf station Horst-Sevenum. Het bestemmingsplan riep protest op bij omliggende bedrijven en aanwonende particulieren. Zij maken zich onder andere zorgen over hun veiligheid en toenemende geluidshinder. Tijdens de raadsvergadering werd het bestemmingsplan voor de nieuwe railterminal en de aanpassingen aan het spoor goedgekeurd door de gemeenteraad, maar wel met een oproep aan het College van B&W om meer afspraken te maken om de situatie voor de omwonenden zoveel mogelijk te verzachten. “Het is een groot plan, een goed plan ook. Maar we moeten ons wel realiseren dat dit veel zorgen meebrengt voor omwonenden. Hun belangen moeten we meenemen in de plannen”, aldus Bram Hendrix van Essentie. Bij het project zijn veel instanties betrokken, waaronder ProRail, provincie Limburg en de gemeentes Horst aan de Maas en Venlo. “Bij wie gedupeerden moeten aankloppen is niet duidelijk. Er moet één aanspreekpunt komen voor eventuele overlast”, aldus Jan Wijnen van PvdA.

Omdat de vermindering van overlast volgens PvdA en SP nog niet goed genoeg is geregeld, dienden de twee partijen een motie in, die door alle partijen werd ondersteund. In de motie roepen zij het college op om onder andere een nulmeting in te stellen om te onderzoeken hoe het op dit moment gesteld is met het niveau van trillingen in het gebied. Ook moet er goed gemonitord gaan worden op het gebied van geluid, licht, luchtkwaliteit, externe veiligheid, water en verkeer en vervoer. Daarnaast staat in de motie dat gemeente Horst aan de Maas zorg moet dragen voor een permanente dialoog met de omgeving en dat er één aanspreekpunt wordt ingesteld voor overlast.

Verantwoordelijk wethouder Bob Vostermans zei onder andere toe dat aanspreekpunt in te stellen en te zorgen voor een goede dialoog met de omgeving. “Daarnaast gaan we goed controleren of er geen normen worden overschreden op het gebied van overlast voor de omgeving. De ­resultaten van de metingen maken we voor iedereen toegankelijk.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie