Alsnog terugvragen btw zonnepanelen

24-8-2017 door: Redactie
Op 20 juni 2013 besliste het Europese Hof van Justitie dat personen die met zonnepanelen energie leveren aan het elektriciteitsnet als ondernemer voor de btw moeten worden beschouwd. Dat betekent niet alleen dat over de ‘teruglevering’ aan het net btw moet worden afgedragen, maar dat tevens de btw bij de aanschaf van de panelen kan worden teruggevraagd.

Het afdragen van btw valt in de praktijk meestal mee, omdat de af te dragen bedragen onder de zogenaamde kleine ondernemersregeling vallen en daardoor feitelijk niet betaald hoeven te worden. De teruggaaf btw op de aanschaf en installatie van de panelen blijft dus over, waardoor het plaatsen van zonnepanelen ook fiscaal een lucratieve business is.

Nu speelde onlangs de vraag of ook de btw van plaatsing van panelen vóór 20 juni 2013 kan worden teruggevraagd. In casu waren de panelen op 23 maart 2013 aangeschaft. De belastinginspecteur vond van niet. De rechter dacht daar anders over. De uitspraak van het Europese Hof legt immers slechts uit hoe de wet moet worden toegepast, de wet zelf verandert niet door de uitspraak. Ook bij plaatsing vóór 20 juni 2013 is er sprake van belastingplicht voor de btw en kan dus de btw worden teruggevraagd.

Daarmee is de weg vrij om alsnog btw terug te vragen van in het verleden aangekochte panelen. In principe geldt in het algemeen een termijn van vijf jaren waarbinnen belastingaangiften kunnen worden gecorrigeerd. Dus voor 31 december 2017 kan de btw nog worden teruggevraagd over panelen die in 2012 of later zijn geplaatst.

Een kleine kanttekening past daarbij nog wel. Er moet uiteraard wel sprake zijn van ondernemerschap voor de btw. De rechter stelde dat in deze procedure vast, onder meer aan de hand van de inschrijving van de belanghebbende in het Productie Installatie Register. De vraag is of dat per se noodzakelijk is. Je moet natuurlijk wel kunnen
bewijzen dat je energie levert aan het net. Dat is immers de kern van het ondernemerschap voor de btw.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie