Is een appartement kopen anders dan een huis kopen

6-4-2017 Advertorial
Als je een appartement gaat kopen, krijg je met andere regels te maken dan bij het kopen van een huis. Je woont samen met je buren in een gebouw en je wordt, of je dat wilt of niet, automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. Je draagt dus ook samen de verantwoorde-lijkheid over het gebouw.

De wet verstaat onder een appartement, of zoals het officieel heet ‘een appartementsrecht’, een aandeel in een gebouw met toebehoren, dat de bevoegdheid geeft tot het alleengebruik van een bepaald gedeelte van het gebouw. Dat gedeelte is je eigen woning. De andere gedeeltes van het gebouw zijn gemeenschappelijk, daarbij kun je denken aan de hal, het trappenhuis en de lift. Maar bijvoorbeeld ook aan het dak, de riolering en de gevels van het gebouw.

Om goede afspraken met elkaar hierover te hebben wordt voor ieder gebouw een splitsingsakte opgemaakt door de notaris. Daarin staan de spelregels waaraan iedereen zich moet houden en staat ook de verdeling van de kosten opgenomen. Bij het kopen van een appartement is het dan ook heel belangrijk om naast de onderhoudsstaat van de woning ook te kijken naar de Vereniging van Eigenaren. Wordt er regelmatig vergaderd? Is er voldoende geld in kas om het onderhoud aan het gebouw uit te voeren? Is er een meerjarenonderhoudsbegroting?

Het klinkt allemaal vanzelfsprekend, maar vanuit de praktijk zien wij dat veel Verenigingen van Eigenaren helemaal niet of niet voldoende gereserveerd hebben of zelfs niet met regelmaat vergaderen. Je spreekt dan over een slapende Vereniging van Eigenaren. Een appartement met een VvE die zijn zaken op orde heeft is naar verwachting meer waard dan een appartement met een slapende VvE.

De makelaar speelt een belangrijke rol in de voorlichting van aspirant-kopers. Wij werken met de VvE-checklist waarin punten zijn opgenomen waarover een potentiële koper minimaal geïnformeerd dient te worden. Hiermee kunnen aspirant-kopers zich een goed beeld vormen over het functioneren van de VvE.

Overweegt u de aankoop van een appartement, informeer dan naar de VvE-checklist en laat u goed adviseren door een aankoopmakelaar, zodat u zeker weet dat u van een gezonde Vereniging lid wordt.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie