Belastingvrij afkopen kapitaalverzekeringen

13-4-2017 Advertorial
Veel mensen hebben een kapitaalverzekering-, beleggingsrecht of spaarrekening eigen woning. Met zo’n kapitaalverzekering wordt gespaard voor de aflossing van de schuld op de eigen woning. Aan het einde van de looptijd van de verzekering keert de verzekeringsmaatschappij een bedrag uit, waarvoor tot een bepaalde hoogte een vrijstelling geldt.

Om van die vrijstelling gebruik te kunnen maken moeten er onder meer tenminste 15 of 20 jaar premies worden betaald. Deze minimumtermijnen noemen we fiscale tijdklemmen en die zijn per 1 april komen te vervallen.

De minimale duur van premiebetaling is dus geen voorwaarde meer om een uitkering belastingvrij te ontvangen. Wat blijft is dat de uitkering moet worden aangewend voor de aflossing van de schuld op de eigen woning. Nu we weten dat dergelijke kapitaalverzekeringen zonder belastingheffing afgekocht kunnen worden, moeten we dit dan ook allemaal gaan doen? Dit hangt er maar vanaf.

Vindt de afkoop relatief kort na het afsluiten van de kapitaalverzekering plaats, dan zal de afkoop ongunstig uitwerken omdat de kosten van een dergelijke verzekering vaak aan het begin van de looptijd vallen en het rendement veelal pas na een reeks van jaren tot uitdrukking komt. Daarnaast is van belang wat er in de plaats komt voor het na de aflossing resterende deel van de hypotheek. Zo kan een nieuwe lening leiden tot hogere netto maandlasten.

Aan een kapitaalverzekering is vaak een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld. Het kan best zo zijn dat na afkoop er een nieuwe overlijdensrisicoverzekering moet worden afgesloten. Dit kan lastiger (of duurder) worden als de gezondheid van de verzekeringnemer slechter is geworden. Verder kan een voortijdige aflossing voor de geldverstrekker aanleiding zijn om een boeterente in rekening te brengen.

Natuurlijk kunnen er ook omstandigheden zijn, waarbij je de negatieve (financiële) gevolgen voor lief neemt, zoals bij scheiding, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Er zijn genoeg haken en ogen.
Laat u van tevoren goed informeren over de financiële en fiscale gevolgen van een afkoop.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie