Ontslag in overleg: doe de check!

29-3-2017 Advertorial
Een dienstverband kan op allerlei manieren eindigen: bij de rechter, via het UWV of met een ‘vaststellingsovereenkomst’. Die derde optie geeft veel vrijheid, maar vraagt dus ook serieuze aandacht. Wat zou in elk geval duidelijk op papier moeten staan?

1. Uitleggen
Vaak is er nog geen zicht op een nieuwe baan. In de tussentijd kan dan een WW-uitkering nodig zijn. Het UWV weigert die als de werknemer ‘verwijtbaar werkloos’ is. Daarom moet het contract een paar dingen sowieso vermelden: de werkgever nam het initiatief, zijn reden was neutraal en het is geen ontslag op staande voet. Een standaardriedel natuurlijk, maar wel belangrijk.

2. Uitwerken
Zolang werknemers nog salaris (moeten kunnen) krijgen, betaalt het UWV nog geen WW-uitkering. Daarom moet het contract een ‘fictieve opzegtermijn’ bevatten.

Al die maanden loopt het dienstverband dus eigenlijk nog door. Dikwijls volgt wel meteen vrijstelling van werk. In die situatie is het vrij normaal om alle vakantiedagen op te nemen.

3. Uitbetalen
Als het dienstverband vervolgens ook op papier afloopt, komt daar een eindafrekening achteraan.

Dat is een combinatie van aanspraken als salaris, vakantiegeld en (mogelijk) een ontslagvergoeding. Afhankelijk van de aanleiding voor het vertrek, kan dat bedrag onder, op of boven de transitievergoeding liggen.

4. Uitbreiden
Veel rechten en plichten vervallen automatisch op de laatste dag. Een concurrentiebeding begint dan juist pas. In de onderhandelingen moet aan bod komen of dat verbod inderdaad blijft gelden. Ook andere regelingen kunnen hierbij langskomen: denk aan het pensioen, een leaseauto of de studiekosten. Omdat dit in samenspraak gaat, is van alles te verzinnen.

5. Uitsluiten
Het is de bedoeling om alles definitief te maken. Daarom staat er meestal een ‘finale kwijting’ in. Dat kan best een prima deal zijn, als maar duidelijk is dat claims daarna bijna altijd zullen mislukken. Werknemers mogen alles trouwens nog, zonder opgaaf van reden, binnen twee (of drie) weken terugdraaien.

Ook een ontslag met wederzijds goedvinden kan heel ingrijpend zijn, voor werkgever én werknemer. Een zorgvuldige formulering of controle geeft dan veel rust. Bel of mail gerust om dat eens samen te bekijken.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie