Nieuw uiterlijk voor kerkhof Evertsoord

7-9-2017 door: Redactie
Op initiatief van het kerkbestuur- en overlegplatform Evertsoord, Groengroep Sevenum en P.I. Ter Peel wordt het kerkhof in Evertsoord gerenoveerd. Onder andere de poort wordt verfraaid, de entree opgeluisterd, het patersgraf onderhouden, een gereedschapshoek toegevoegd en een rustplek gecreëerd.
maskTop
Nieuw uiterlijk voor kerkhof Evertsoord
maskBottom

Het kerkhof in Evertsoord is opgericht in 1957. Het kerkhof is officieel een stuk onontgonnen Peelgebied, dat door de gemeente werd aangewezen als mogelijke begraafplaats. Nadat de eerste persoon uit Evertsoord hier is begraven, werden ook inwoners die eerder waren overleden en die begraven waren op de begraafplaats in Sevenum verplaatst naar het kerkhof in Evertsoord. Deze overplaatsing, inclusief de in de jaren die nog kwamen gestorven personen, resulteerde uiteindelijk in een begraafplaats met 47 graven.

“Het kerkhof is op dit moment overwoekerd. De ambiance is niet zoals het bij een kerkhof hoort”, vertelt Jan Philipsen, kartrekker van het project vanuit Groengroep Sevenum. Jan zijn ouders zijn beide begraven op het kerkhof en hij is geboren en getogen in Evertsoord. Voor hem is de renovatie dus ook van emotionele waarde. “Daarbij komt dat je het kerkhof amper ziet liggen. Het ligt verstopt in de omgeving en dat is niet wat we willen voor de doden.” Piet van de Goor, verantwoordelijk voor het onderhoud, vult aan: “Het kerkhof is al een rustige plek. Maar we missen gewoon nog een plek waar mensen rustig hun tijd kunnen nemen om doden te herdenken of een praatje te maken en elkaar op deze manier steun te bieden.” De renovatie wordt uitgevoerd met behulp van gedetineerden uit instelling P.I. Ter Peel. De gevangenis is gelegen tegenover het kerkhof en de samenwerking is voortgekomen uit een overleg tussen de Groengroep en Ter Peel. “Ik ging als afgevaardigde van de Groengroep naar Ter Peel om daar te vertellen wat er aan de overkant ging gebeuren zodat ze hier rekening mee konden houden. Ze waren ontzettend begripvol en opperden dat resocialiserende gedetineerden ons konden helpen met de renovatie.” “Drie mannelijke gedetineerden zijn onlangs begonnen met hun werkzaamheden”, geeft woordvoerder Robert Meijer van P.I. Ter Peel aan. “Het betreft gedetineerden van de ZBBI (Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting), in de laatste fase van hun straf, die bepaalde vrijheden genieten en werken aan hun resocialisatie. De eerste geplande werkzaamheden bij het kerkhof zijn het snoeien en rooien van de laurierhaag. Ook het snoeien van struiken en het
frezen van wortels wordt gedaan door de gedetineerden. De drie gedetineerden werken zelfstandig en de begeleiding bestaat uit een dagelijks contactmoment op het kerkhof met personeel van de ZBBI om te zien hoe de werkzaamheden vorderen. Door mee te werken aan dit project werken de gedetineerden aan hun terugkeer in de maatschappij.”

De renovatie verloopt in fasen. “De nieuwe haag moet in de herfst zijn aangeplant”, geven Philipsen en Van de Goor aan. “Daarna kunnen we verder met het verplaatsen van de poort en het creëren van een doorkijk achter het kruis aan het eind van de laan, boven het hoofdgraf waar de rector van het klooster tot rust is gelegd.” De heren hopen de renovatie, in een ideaal scenario, rond het voorjaar af te hebben.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie