Studenten to be krijgen les in gezond leven

28-9-2017 door: Redactie
Rebecca Absil en Floor Weijs, oorspronkelijk afkomstig uit Broekhuizen en Horst, zetten zich in om studenten bewust te maken gezond te leven. Vrijdag 22 september voerden zij een pilot van MishMash uit op het Dendron College in Horst. Aan de hand van een spelelement probeerden zij vwo-6’ers kennis bij te brengen en bewust te maken van gezondheid en gezond leven.
maskTop
Studenten to be krijgen les in gezond leven
maskBottom

Rebecca en Floor zijn sinds hun schooltijd op het Dendron College bevriend. Nadat ze vorig jaar zijn afgestudeerd zijn ze samen een bedrijf begonnen waar ze opdrachten aannemen rondom grafisch design en andere dingen die op hun pad komen. Een van die dingen was de vraag van het Dendron College om hen te helpen het vignet van gezonde school binnen te halen. Dit houdt onder andere in dat de school volgens de Rijksoverheid genoeg aandacht besteedt aan gezondheidseducatie. De dames gingen op basis van deze vraag enthousiast aan de slag met het ontwerpen van een workshopdag die in het teken stond van bewuste keuzes en gezond leven en die scholen kan helpen met het geven van gezondheidseducatie. Dit project, genaamd MishMash, werd voor het eerst uitgevoerd op het Dendron College.

“Het idee voor de workshopdag rondom dit thema is ontstaan omdat je op havo en vwo maar weinig leert over koken en voor jezelf zorgen. Je hebt een uurtje gym in de week en daarmee is het dan ook gedaan. Dat is heel zonde, want na je eindexamens ga je op jezelf wonen en als je geen bewuste keuzes kan maken dan is het inderdaad gewoon makkelijker om een diepvriespizza in de oven te zetten”, aldus Rebecca. “We willen jongeren een handvat aanreiken om goed voor zichzelf te zorgen als ze gaan studeren.”

“De dag zelf is heel goed bevallen en was erg leuk”, vertelt ze “We hebben de klassen in drie groepen ingedeeld en er een wedstrijd van gemaakt.” “Het spelelement van de dag was voor ons erg cruciaal. Zo zijn de groepen de strijd met elkaar aangegaan door vragen over gezonde keuzes te beantwoorden, opdrachten te maken en zoveel mogelijk punten te verdienen”, vult Floor aan. “Door er een spel van te maken konden we de informatie die we gaven op een leuke manier aan de leerlingen presenteren.” De dames hebben het spel zo gemaakt dat het binnen de belevingswereld van de jongeren valt. “Zo hebben we gebruik gemaakt van emoji’s als puntensysteem en mascotte en hebben we van de teamnamen leuke woordspelingen gemaakt zoals: oh-ber-genius!”, aldus Rebecca.

Naast dat de dag een wedstrijdelement bezat, werd het onderwerp gezond leven en bewuste keuzes vanuit verschillende kanten belicht. “Tijdens de MishMash hebben we hulp gekregen van verschillende bedrijven waar we een uitstapje naar konden maken. Zo hebben Elly en Edwin Michiels hun varkensboerderij opengesteld voor de leerlingen en zijn door middel van bijvoorbeeld discussies de verschillende aspecten van een gezonde maatschappij in relatie tot het houden van varkens in kaart gebracht. Tijdens dit uitstapje zijn de leerlingen ook in contact gekomen met Paul Verstraelen, een dierenarts, die de leerlingen wat verteld heeft over de ethische kanten en medicatie in de veehouderij”, vertelt Floor. De leerlingen van het Dendron College zijn niet alleen bij een boerderij op bezoek geweest. Ze hebben ook een bezoek gebracht aan een supermarkt waar ze de opdracht kregen om een gezond alternatief te zoeken voor voorverpakte maaltijden. “Bij de supermarkt hebben we de leerlingen op een speelse wijze bewust proberen te laten worden van welke gezonde alternatieven er allemaal zijn. Ook hebben ze informatie over voeding en voedingsstoffen gekregen van diëtisten Rosil Hesen en Vivian Tacken.”

“We zijn erg blij met hoe de pilot ontvangen werd”, vertelt Floor. “Voor de volgende keer gaan we ervoor zorgen dat de informatie nog beter aansluit bij de vakken die de leerlingen hebben gekozen in hun vakkenpakket.” “Daarnaast hebben we ambities om de workshopdag ook op andere scholen te organiseren, binnenkort zal Mishmash ook worden uitgevoerd op het Citaverde College”, vertelt Floor. Rebecca vult aan: “We weten niet of we nou daadwerkelijk een grote verandering te weeg brengen, maar als we iemand ook maar een klein beetje ‘triggeren’ om iets bewuster te kiezen, iets gezonder te leven of iets beter voor zichzelf te zorgen: dan zijn we gelukkig.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie