Onderzoek naar samenwerkingsverbanden

19-12-2013 door: Redactie
De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft dinsdagavond tijdens de raadsvergadering het eindrapport van de Commissie Onderzoek Floriade vastgesteld. Zij stemt daarmee in met de aanbevelingen, zij het met een aanvulling.

Alle partijen benadrukken tijdens de discussie van het Floriaderapport van Commissie Hendrikx dat het evenement zelf, een groot succes was. “We zijn minder trots op de politieke en economische afwikkeling”, stelt fractievoorzitter Bram Hendrix (Essentie). Hoewel de partijen het oneens blijven over de oorzaken van de problemen, zien ze allen in dat de gemeente moet leren van de situatie.

Met een amendement probeert PvdA-PK dat meteen in de praktijk te brengen: “Wij willen leren van de fouten die bij de Floriade zijn gemaakt.” De partij verzoekt het College van B&W dan ook, gesteund door alle andere partijen, om alle publiek-private samenwerkingsverbanden tegen het licht te houden en waar nodig verbeteringen door te voeren.

Voor de SP is dit niet genoeg. SP-fractievoorzitter Thijs Coppus noemt het een typisch voorbeeld van ‘sorry-democratie’. De partij vindt het belangrijk om te weten waar het fout is gegaan en wie verantwoordelijk gesteld kan worden. Zij diende daarom drie moties in: om de Raad van Commissarissen zijn vergoeding terug te laten geven, voor meer financiële openheid voordat de gemeente het tekort betaalt en voor een raadsenquête om meer duidelijkheid te krijgen. De moties werden alleen door D66 gesteund.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie