Foutmelding HTTP 500

Een 'HTTP 500'-foutmelding geeft aan dat er iets mis gaat met de webserver van HALLO.
De fout ontstaat op de webpagina die u wilt openen en niet kan worden uitgevoerd door onze webserver. Waarschijnlijk kunt u de fout voorkomen door cookies te verwijderen. Hoe u cookies kunt verwijderen leggen we uit voor de drie populairste browsers: Internet Explorer 8, Firefox en Chrome.

Cookies verwijderen in Internet Explorer 8
Ga naar het menu extra > internetopties > tab algemeen
Klik onder browsegeschiedenis op verwijderen
U wilt misschien niet alles verwijderen
Zorg dat in ieder geval cookies aangevinkt staat
Klik op verwijderen

Cookies verwijderen in Firefox
Ga naar extra > opties > tab privacy
Klik op uw recente geschiedenis wissen
Onder details kunt uaangeven wat u precies wilt wissen
Vink in ieder geval cookies aan
U kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn
Kies hier alles

Cookies verwijderen in Chrome
Klik op het steeksleuteltje rechtsbovenin
Klik op opties > tab geavanceerde opties
Klik onder privacy op browsegegevens wissen
Zorg in ieder geval dat cookies en andere sitegegevens verwijderen aangevinkt staat
U kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn
Kies hier alles

Kunt u de bewuste webpagina daarna nog steeds niet openen, stuur dan een e-mail bericht naar onze redactie, redactie@hallohorstaandemaas.nl
Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie