Disclaimer

23-9-2009 door: Kempen Media

Auteursrecht- en databankenrecht voorbehoud
Op de inhoud en vormgeving van HALLO Horst aan de Maas (hieronder begrepen het papieren nieuwsblad, de internetsite en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager) rust auteursrecht conform artikel 15 lid 1 sub 4 en databankenrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Kempen Media c.q. rechthebbende.

Voor hergebruik kunt u schriftelijk contact opnemen met info@kempen-media.nl.

In principe is het niet toegestaan materiaal uit HALLO Horst aan de Maas te hergebruiken. Slechts in incidentele gevallen wordt hierop, en uitsluitend na schriftelijke toestemming, uitzondering gemaakt.

Vermeld bij uw verzoek de titel van het werk, indien van toepassing, en mogelijk: de naam van de auteur en de publicatiedatum.

Vermeld ook waarin en waarom u het werk wilt opnemen, en de oplage of - als de publicatie elektronisch is - het (gemiddeld) aantal bezoekers.

Voor gebruik voor zakelijke doeleinden, waaronder begrepen intranetten, digitale knipselkranten, dient u contact op te nemen met Kempen Media. E-mail: info@kempen-media.nl of telefonisch: 077-396 13 56.

Beeldrecht
Van alle in HALLO Horst aan de Maas gepubliceerde werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie zijn de publicatierechten geregeld met Stichting Beeldrecht. Alleen indien u vragen heeft over kunst en auteursrecht of indien u kunst wilt reproduceren kunt u contact opnemen via www.beeldrecht.nl.

Linken
Wij stimuleren het linken naar artikelen op de site van HALLO Horst aan de Maas zoveel mogelijk. Linken mag altijd en is aan geen enkele voorwaarde gebonden.

Auteursrecht op brieven en ingezonden stukken
Lezers die brieven of ingezonden stukken sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren en in alle uitgaven, in print of elektronisch, van HALLO Horst aan de Maas en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Disclaimer
De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van HALLO Horst aan de Maas in al haar verschijningsvormen.

Aanleveren
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten aangeleverd te worden.
Eventuele verplichte naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij aan­levering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim komen kosten voor rekening van de aanbieder.

Privacy
U kunt op de website van HALLO Horst aan de Maas vrijwillig o.a. reacties, tips, agendapunten en meer achterlaten.

De informatie die u invult wordt opgeslagen in onze administratie. Met deze gegevens wordt uiterst zorgvuldig omgegaan en ze zullen nooit aan derden worden afgegeven.

Ze zullen alleen voor onze eigen doeleinden worden gebruikt. Tenzij er gerechtelijke procedures van toepassing zijn.

Heeft u verder nog vragen m.b.t. privacy dan kunt u contact opnemen met Kempen Media.
E-mail: info@kempen-media.nl of telefonisch: 077-396 13 56.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie