Zwembad

7-9-2017 door: Redactie
Stap voor stap wordt toegewerkt naar een nieuw vooral sober zwembad in de Kasteelse Bossen. Al vanaf het begin wil B&W een zwembad voor verenigingen en specifieke doelgroepen (onder andere gehandicapten). Recreanten en families mogen komen, maar het wordt niet aantrekkelijk voor hen.

Op verzoek van de gemeenteraad heeft B&W een denktank ingesteld om belanghebbenden te kunnen horen. Burgerparticipatie is belangrijk. De denktank bestaat uit leden van Comité ’t zwembad mót bliêve, HZPC en Quintus, naast een aantal niet-georganiseerde leden. Uiteindelijk komt de denktank tot een advies.

B&W besluit het advies van de denktank niet over te nemen, maar een ‘marktconsultatie’ uit te voeren. Zich verschuilend achter ‘marktpartijen’ acht het college een voorziening voor iedereen niet haalbaar. Het blijkt nu toch vele malen duurder uit te vallen dan behoud van de huidige Berkel. En het reële risico op nog hogere kosten als de beoogde bezoekersaantallen niet gehaald worden.

Nu vraagt B&W de gemeenteraad toch om de volgende stap te mogen zetten naar een nieuw bad in de sportzone. Een sober en geprivatiseerd bad. Het is nu hopen dat de gemeenteraad inziet dat zij in De Berkel een prachtige voorziening heeft voor wedstrijdzwemmers, doelgroepen, recreanten en gezinnen. En dat zwembad is ook nog aanzienlijk goedkoper. We blijven, via de gemeente, eigen baas!

Zwembad De Berkel kan nog makkelijk 20 jaar mee. Ontwikkelingen gaan zo snel dat over 20 jaar ongetwijfeld nieuwe eisen gesteld worden aan een zwembad. Dat geldt ook voor een nieuw bad!

Laten we leren van het goede besluit om de Mêrthal te behouden, tegen de wil van het toenmalige College van B&W. Of van het debacle waarbij B&W tegen vele adviezen in besluit om een nieuwe bibliotheek te bouwen, in een (zoals nu ook blijkt) veel te grote jas. Of de Floriade… Gemeenteraad, kies nu weer goed!

Paul Geurts namens comité ’t Zwembad mót bliêve
Blauwververstraat, Horst

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie