Het nieuwe zwembad en Afslag10

7-9-2017 door: Ge Vossen
Afslag10 is een gebied voor sport, recreatie, cultuur, zorg, educatie en onderwijs. Kortom alles in je leven behalve wonen en werken.

Ook is het een gebied waar verenigingen gezamenlijk over zijn gaan nadenken om daarmee het hoofd te kunnen bieden aan terugloop in leden en vrijwilligers en zodoende door naast elkaar te zitten elkaar te kunnen helpen op vele terreinen. Bedrijven, ondernemers, dienstverlenende instanties, zorgverleners, individuele mensen en ook de gemeente en de provincie hebben deze beweging erkend en hebben zich daarbij inmiddels volledig aangesloten. Hiermee kan het vangnet voor recreatie en sport voor Horst, de kerkdorpen in de gemeente Horst aan de Maas, en de verdere regio op duurzame wijze voor decennia gegarandeerd worden.

Een nieuw zwembad hoort in een dergelijk gebied thuis en zal de genoemde integrale duurzame sociaalmaatschappelijke beweging alleen maar versterken en met de juiste ambitie ook bezoekers uit de regio aantrekken. Deze extra bezoekers buiten de bezoekers uit Horst en de kerkdorpen zorgen voor een gezonde exploitatie en dragen bij aan het behoud van betaalbare accommodaties in Horst aan de Maas. Dus dit mes snijdt tweeledig, voor de sport en recreatieve zwemmers en voor de integrale gebiedsontwikkeling van Afslag10. Recreatief zwemmen voor elke leeftijdsgroep daarbij is een must.

Kansen moet je pakken als ze er liggen. Eerder is al eens een beeld geschetst hoe je door verplaatsing van onder andere het zwembad voor ’t Gasthoês een autoluw plein kunt creëren. Dit verbindt het Gasthoês, Mèrthal en centrum met elkaar. Een positief gevolg is ook dat de parkeerproblemen rondom het huidige zwembad opgelost worden. Dus ook in dit gebied heeft de beoogde ontwikkeling grote voordelen.

Tot slot, bestuurders en vrijwilligers van vele verenigingen werken gezamenlijk aan de ambitie om breedtesport en dus juist ook recreatief sporten in Horst aan de Maas op een hoger plan te krijgen met een bovenliggend doel, leefbaarheid!

Bestuurders en vrijwilligers die ook recreatief sporten en inwoner zijn van onze gemeente. Dus de gedachte dat juist deze mensen ‘s morgens opstaan met het idee om recreatieve faciliteiten te blokkeren, is waanzin.

Namens Afslag10
Gé Vossen, voorzitter
Fazantenlaan, Grubbenvorst

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie