Waarom?

7-9-2017 door: Redactie
Sinds een tijd ligt er een nieuw plan voor megastallen aan de Kleefsedijk. Dat zal niemand ontgaan zijn. Wat ook niemand ontgaan zal zijn is dat de gemeente, na járen van procederen tegen grootschalige IV aan de Kleefsedijk, plots wél megastallen aan de Kleefsedijk blijkt te willen.

De verantwoordelijke wethouder gaat daarvoor zelfs erg ver. En alles gebeurt wederom midden in de vakantietijd. Tégen de wil van de gemeenteraad in. Daar zou nog een motie over komen, maar dat terzijde…

En als dan na de vakantietijd de vergaderingen weer beginnen, blijkt de betreffende wethouder zelf met vakantie. Juist op het moment dat de raad hem eindelijk ter verantwoording zou kunnen roepen.
Niet te geloven… Maar wél heel slim…

Nét zo slim als vanaf het eerste moment, dat er weer sprake was van plannen voor megastallen aan de Kleefsedijk, tegen de gemeenteraad zeggen dat de plannen ’binnen de geldende regelgeving passen’. En ook zeggen ’dat de boer bij weigering door de gemeente recht heeft op een zeer forse schadeclaim’.

Deze beide, zo vaak door de wethouder gedane uitspraken blijken echter allebei niet waar te zijn! Onwaar en onjuist! Zowel een rapport, dat in opdracht van de gemeente door een extern juristenbureau gemaakt is, plus een RIB van de Horster ambtenarij, bevestigen dat beide zaken onwaar zijn. Ongelofelijk! Zou dát de reden zijn dat de wethouder máánden geleden al vond dat de zaak véél te veel aandacht kreeg?

Het is in ieder geval, denken wij, de reden dat de wethouder met, zowel een positief principebesluit alsook met het tóch al ter inzage leggen van het nieuwe BPB, over de gemeenteraad heen lijkt te willen stappen. Het lijkt er dus op dat er wordt geprobeerd om de gemeenteraad buiten spel te zetten.

Het CDA vroeg zich na alle tumult tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte zéér terecht af “Waarom het college dit alles dan zou doen?” Het CDA bedoelde dit duidelijk heel anders dan het door de volle raadszaal werd opgevat…

Maar alle, echt alle aanwezigen vonden het een héle Weijze vraag: waarom doet het College dit?

Rina van Sprundel, Loes Mestrom, Loe Janssen, Thea Lemmen,

Niek Verhaegh,
Werkgroep Kleefsedijk

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie