Aan de Sevenumse Kleefsedijk begon de victorie

21-9-2017 door: Jan Duijf
Heel wat inwoners van onze gemeente zullen de zegevlag hebben gehesen toen de gemeenteraad de uitbreiding van het varkensbedrijf Klevar afwees.

Het besluit steekt een riem onder het hart van hen die zich inzetten voor een consequente en moderne benadering van de inrichting van ons buitengebied, en het behoud van waardevol landschap en een goede gezondheid van de inwoners. Een algemeen belang bij uitstek is succesvol verdedigd. Het CDA verdient een groot compliment voor de politieke moed om tegen het voorstel van de eigen wethouder te stemmen. Hopelijk is het de voorbode van een politieke koerswijziging van deze partij. Het CDA pretendeert op te komen voor de belangen van individuele boerenbedrijven, maar steunt en bevordert in werkelijkheid in de ogen van velen te eenzijdig de grootschalige agrarische industrie, ten koste van landschap en gezondheid. Ik zou wensen dat het CDA, naast haar grote verdiensten voor het hoge welvaartspeil in onze gemeente, toekomstig meer eer in wil leggen met het herstel en behoud van het geliefde landschap en het bewaken van de gezondheid van de bewoners.
Als volkspartij zou het CDA zich toch geroepen moeten voelen tot het voorkomen en oplossen van de bestaande en dreigende dilemma’s die alle burgers aangaan?

Jan Duijf, Kloosterstraat, Horst

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie