Wijziging voorrangssituatie Melderslo

14-9-2017 door: Angelique Meijboom
Onlangs werd aangekondigd dat de voorrangssituatie in Melderslo gewijzigd zou worden en de werkzaamheden zijn hiervoor ook al gestart.

De verkeersdeskundigen van Horst aan de Maas hebben besloten de landelijke richtlijn te volgen. Deze richtlijn adviseert om bij wegen van ongelijke snelheidsbeperkingen de weg met de mogelijkheid tot hoogste snelheid als voorrangsweg in te stellen. Dit zou voor de burgers duidelijker zijn. In de gemeente Horst aan de Maas zal dit bij alle wegen in een vergelijkbare situatie toegepast worden. Daar waar dit nog niet zo is, zal dit nog volgen.

Om te weten wat deze maatregel betekent voor de veiligheid op deze wegen, hoef je geen verkeersdeskundige te zijn.

De voordelen van de oude situatie, rechts voor links zijn de volgende: Automobilisten worden gedwongen hun snelheid te matigen om te kijken of er verkeer van rechts komt, waardoor de snelheid op kruisingen teruggaat; Doordat automobilisten hun snelheid matigen, zich oriënteren op hun omgeving, zien zij die voetganger, fietser, die zich ook ergens op de weg bevindt, en zullen hier rekening mee houden; Doordat er op korte afstand verschillende wegen zijn, waar de rechts-voor-links regel moet worden toegepast, wordt over die hele afstand de snelheid gematigd.

De wijziging van de voorrangsregel op de Daniëlweg/Broekhuizerdijk is extra zorgelijk omdat dit een weg is, zonder fiets- of voetpad, waar veel ‘soorten’ verkeersdeelnemers gebruik van maken, zoals: voetgangers (aanwonenden en campinggasten), fietsers/automobilisten/voetgangers die naar het sportpark gaan, scholieren van ’t Dendron College vanuit Broekhuizen, Broekhuizenvorst en Melderslo, fietsers die de knooppuntenroutes of andere toeristische routes fietsen, de vele bezoekers van De Locht en de aanwonenden die vanuit hun oprit de weg opgaan. Al met al, dus erg veel ‘verkeersbewegingen’ waarbij het de veiligheid ten goede komt dat automobilisten met aangepaste snelheid rijden en zich op de omgeving kunnen oriënteren.

Als bewoner van Horst aan de Maas ben ik erg teleurgesteld in de besluitvorming in deze kwestie, maar bovenal ben ik teleurgesteld in de wijze waarop de gemeente denkt te weten wat het effect is van deze maatregel. Ik hoop van ganser harte dat dit geen verkeersslachtoffers zal kosten.

Angelique Meijboom
Daniëlweg, Melderslo

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie