Intensieve veehouderij

14-9-2017 door: T. Hagen
Vereniging Behoud de Parel is voor boeren, maar tegen de vleesindustrie zoals NGB, Ashorst en Klevar.

Behoud de Parel, Behoud Woonomgeving de Paes en de Werkgroep Kleefsedijk gebruiken al meer dan 10 jaar hun boerenverstand in het belang van een betere leefomgeving en minder ziektedruk voor alle burgers. De periodieke vergelijkende overzichten van de luchtkwaliteit in deze regio geven aan dat het fijnstofniveau aan de bovengrens zit. Het niveau gaat onvoldoende omlaag om nieuwe vestigingen van de vleesindustrie toe te staan.

Afgelopen jaar werd door onderzoek van het RIVM duidelijk dat zich teveel gezondheidsproblemen voordoen rond intensieve veehouderijen. Na wat heen en weer schuiven van verantwoordelijkheden tussen landelijke overheid, provinciale overheid en lokale overheid is de uitspraak in het kort geding van Milieudefensie duidelijk: de overheid moet actie ondernemen. In november volgt de volgende rechtsgang: de luchtkwaliteitsnormen moeten ook in Nederland omlaag.

Bij de provincie wordt er door de Kerngroep Gezonder Limburg op aangedrongen om beleid van Brabant ten aanzien van de IV, het terugdringen van het aantal dieren, over te nemen.

Kan gemeente Horst aan de Maas hier beleidsmatig bij achter blijven? Ons lijkt van niet. Er zijn tal van mogelijkheden. Een lijstje: De bouwvergunning voor de vleesvarkenshouderij van het Nieuw Gemengd Bedrijf kan op basis van de regels zonder problemen vernietigd worden; De vestiging van een megastal aan de Kleefsedijk kan tegengehouden worden. Hou je aan je oorspronkelijke belofte; Monitor met echte metingen de filtering en de luchtkwaliteit in de diverse buurten. De initiatieven vanuit de burgerij zijn er al. Zij werken samen met GGD, RIVM, en andere burgerinitiatieven in het land en daarbuiten; Besluit tot een actieplan om het beleid ten aanzien van de vestiging van intensieve veeteelt in deze regio; Staak vooralsnog de nieuwvestiging van intensieve veehouderij in deze regio.

Horst aan de Maas kan bijdragen aan het landsbelang door de verbetering van de luchtkwaliteit. Dit wordt namelijk door de EU geëist. Minder vee is al een goede start. Zeker voor een gemeente die in 2025 de gezondste gemeente in Nederland wil zijn…

T. Hagen namens Vereniging Behoud de Parel
Bisweide, Grubbenvorst

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie