Jubileum brandweer Lottum

7-9-2017 door: Redactie
De brandweer van Lottum bestaat dit jaar 80 jaar. Waar Lottum vroeger hulp moest inroepen van Blerick kan het korps het tegenwoordig zelf af. Ter land en te water hebben ze voortaan hun eigen voertuigen. Zaterdag 16 september is er een open dag.
maskTop
Jubileum brandweer Lottum
maskBottom

Na aandringen van de burgerwacht en verschillende pogingen van de burgemeester werd in 1937 de vrijwillige brandweer in Lottum opgericht. Waar eerst de brandweer uit omringende dorpen en gemeenten vaak werd ingeroepen werd het nu noodzakelijk gevonden om, met zicht op de toenemende politieke spanning, de eigen brandweer op orde te hebben. Postcommandant Geert Huijs vertelt: “Daarvoor hadden we vooral een bosbrandbestrijding en hulp kwam
vaak van andere brandweerkorpsen. We waren toen nog onderdeel van de toenmalige gemeente Grubbenvorst.”

In het boek ‘van brandemmer tot blusauto’ van Roel van de Pasch is te lezen hoe de Duitse bezetters in de Tweede Wereldoorlog de brandweer reorganiseren. Ze vallen vanaf dan onder de politie. De Duitsers maakten het de brandweer vervolgens moeilijk door de klokken uit de kerktoren te verwijderen. Huijs: “In die tijd werden de kerkklokken nog geluid om de brandweer op te trommelen, we hadden nog geen piepers zoals nu.” Gevolg was dat de brandweer niet meer snel gewaarschuwd kon worden. Toen in 1943 een bommenwerper neerstortte in het centrum van Lottum had dit dan ook catastrofale gevolgen.

Nadat in de oorlog veel materiaal verloren was gegaan kon de brandweer in Lottum in 1947 een motorbrandspuit aanschaffen. Deze werd ondergebracht in een gehuurde garage van een dorpsbewoner aan de Hoofdstraat. In 1949 werd een elektrische sirene gekocht. “Deze zat op het dak van het postkantoor van pôs Janus. Hij was lid van de vrijwillige brandweer en had een telefoon. Als de sirene toen ging, hoorde het hele dorp het. Gevolg was dat niet alleen de brandweermannen zich naar de brandspuit snelden, maar ook nieuwsgierige toeschouwers die de brandweer vervolgens volgden naar de brand”, vertelt Huijs.

In 1959 werd de motorbrandspuit afgekeurd, en kreeg de brandweer uiteindelijk de beschikking over een gereedschappen- en manschappenwagen en een nieuwe motorbrandspuit die door de wagen getrokken kon worden. Hun gereedschap werd in 1972 aangevuld met hydraulisch hulpverleningsgereedschap om verwrongen metaaldelen uit elkaar te kunnen halen en zodoende slachtoffers van bijvoorbeeld auto-ongelukken te kunnen bevrijden.

Sinds 1980 zit de brandweer op haar huidige locatie, Zandterweg
10 In 2011 is deze locatie nog volledig verbouwd. Oud-lid Lei Hendrix blikt terug: “Ze hebben nu gelukkig ook een boot. In 1993 en 1995 hadden we een hoge Maas, toen moesten we de boot lenen van andere brandweerposten.” Huijs: “Zo hadden we vroeger leren jassen en inderdaad de sirene in de kerk. Wel zijn we met minder mensen nu.” Manschap Aran Ooijevaar vult aan: “Maar we zijn effectiever gaan werken.” Toch is het moeilijk om aan vrijwilligers te komen. “Je moet goede afspraken maken met je baas. Maar brandweermannen hebben ook weer kwaliteiten die voor de baas van pas kunnen komen. We hebben nu een aparte wervingsgroep die ook werkgevers informeert,” aldus Ooijevaar.

Zaterdag 16 september heeft brandweer Lottum een open dag ter ere van het 80-jarige bestaan. “We laten onze voertuigen daar zien en hebben verschillende demonstraties, zoals wat je moet doen als de vlam in de pan slaat en we hebben een container waarin je net zo weinig kunt zien als wanneer er brand en rook is. Verder hebben we ook voor de kinderen een springkussen.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie