Duckrace America

2-7-2018
Stichting Het Beukenhof organiseert op kermismaandag 2 juli een Duckrace. De Duckrace wordt gehouden in de beek bij Café Boëms Jeu in America.

Stichting Het Beukenhof zamelt geld in voor de totstandkoming van een nieuwe dierenweide, natuurspeeltuin en openluchttheater. Deelnemers steunen de stichting door een eendje te kopen en deel te nemen aan de race. Op kermismaandag 2 juli om 17.00 uur worden alle verkochte eenden bij café Boëms Jeu in de beek losgelaten en kan de race beginnen. De eendjes zijn op vanaf zaterdag 21 april verkrijgbaar tijdens de Nacht het Dorp in America en zijn verkrijgbaar bij café Boëms Jeu, de Dagwinkel America en bij Ine Derks-Haegens.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie