Nog steeds zorgen over afwatering Griendtsveen

13-4-2017 door: Redactie
Gemeente Horst aan de Maas en Waterschap Limburg kondigden vorig jaar aan de sloten in Griendtsveen, in verband met achterstallig onderhoud, op te schonen. Een controle wees onlangs uit dat nog niet alle werkzaamheden zijn uitgevoerd, tot ongenoegen van de bewoners. Dat bleek tijdens een bijeenkomst maandag 10 april.

In totaal zou er 5 kilometer aan sloten worden opgeschoond om zo het afwateringsysteem in en rond het dorp te verbeteren. De actiegroep Houd Griendtsveen Leefbaar heeft de voortgang van deze werkzaamheden gevolgd, zegt Arno van Mullekom namens de actiegroep. “Vorige week is tijdens een controle met mensen van de gemeente en de uitvoerder vastgesteld dat een aantal door de gemeente en waterschap toegezegde verbeteringen niet of nog is uitgevoerd dan wel kwalitatief onvoldoende is uitgevoerd.” Inwoners van Griendtsveen zijn allerminst tevreden over de resultaten, bleek tijdens een informatiebijeenkomst op maandag 10 april. “Bij een grote regenbui verzuipt Griendtsveen”, klonk het uit het publiek. “Het water loopt gewoon niet weg.” Een inwoonster gaf aan dat de mensen zich niet gehoord voelden. “Wordt er nog wel gekeken naar de belangen van het dorp?” vroeg zij zich af. Ook werd verwezen naar een duiker die verkeerd zou zijn aangelegd. “Dat probleem speelde een jaar geleden al, waarom is er nog steeds niets veranderd?” Door gemeente en waterschap werd maandagavond toegezegd dat de gebreken voor eind mei worden opgelost. Daarbij wordt ook gekeken over de duiker bij de gemalen. Mocht deze te hoog liggen dan wordt deze aangepast naar een lager peil. Ook wordt gecontroleerd of het water in de sloten snel genoeg wordt afgevoerd. Van Mullekom: “De actiegroep zal deze werkzaamheden aan de sloten daarna weer nalopen samen met de gemeente om te controleren of de werkzaam­heden goed zijn uitgevoerd. Dan hebben we wat meer zekerheid dat de afwatering daarna naar behoren functioneert, maar of alles werkelijk in orde is zal pas blijken bij een volgende periode met langdurige regen.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie