Aanleverspecificaties

10-5-2010 door: Kempen Media
HALLO Horst aan de Maas is een gratis uitgave van Kempen Media BV en verschijnt elke donderdag in de gemeente Horst aan de Maas in een oplage van ruim 19.400 exemplaren.

Verschijningsdag
HALLO Horst aan de Maas verschijnt wekelijks op donderdag (uitgezonderd met of rondom feestdagen, dan kan dit afwijkend zijn).

In 2017 verschijnt de Hallo, ook tijdens Kerst, op donderdag. De aanlevertijd wordt in week 52 (plaatsingsdatum 28 december) verschoven naar vrijdag 22 december 17.00 uur.

In 2018 heeft de Hallo enkele afwijkende verschijningsdata: 
Hemelvaartsdag verschijning op woensdag 9 mei, aanlevering uiterlijk maandag 17.00 uur.
Kerstmis verschijning op vrijdag 28 december, aanlevering uiterlijk maandag 12.00 uur.


Deadline aanlevering advertentiemateriaal
Advertenties: uiterlijk dinsdag voor 17.00 uur
Familieberichten: uiterlijk dinsdag voor 17.00 uur
Rond feestdagen kunnen afwijkende aanlevermomenten gelden.


Formaten
Weekendformaat, kolomhoogte: 395 mm
Hele pagina: 5 kolom (263 mm) x 395 mm

Kolombreedtes advertentie
1 kolom
2 kolommen
3 kolommen
4 kolommen
5 kolommen
50 mm
103 mm
156 mm
209 mm
263 mm


Drukprocedé
Offsetrotatie


Aan te leveren materiaal
Tekst als emailtekst, als bijlage in Word (.doc) of als rich text format (.rtf).
Foto’s/illustraties als losse bestanden: .tiff .eps of .jpg (dus niet geïmporteerd in Word), resolutie 200dpi op 100% plaatsingsgrootte.
Logo’s als vectorbestand bijleveren (.ai .eps), alle gebruikte fonts omzetten naar lettercontouren.
PMS kleuren zullen worden gedrukt en geconverteerd in CMYK.


Aanleveren van advertenties als PDF
Bij het aanleveren van materiaal ten alle tijde de verschijningsdatum vermelden.

  • Aanleveren als cPDF ’GWG NewspaperAds_v3’ (Cebuco-profiel);
  • PDF incl. ingesloten fonts en op een resolutie van 200dpi;
  • geen gebruik van (pms)steunkleuren, RGB, Lab-kleuren, alles in CMYK;
  • zwarte teksten uiteraard alleen 100% zwart, dus niet opbouwen in kleur;
  • maximale inktdekking van 240%;
  • houd rekening met een puntverbreding van ±25% (foto’s dus wat lichter maken);
  • foto’s met profiel: ISOnewspaper26v4.icc

Wij kunnen geen garanties geven voor een juiste plaatsing als uw advertentie-opmaak niet aan onze specificaties voldoet. Vraag bij twijfel hoe u het beste uw advertentie aan kunt leveren en mail eventueel een voorbeeld.


Aanlevermogelijkheden
U kunt op de onderstaande manieren aanleveren.


Algemene voorwaarden
Op al onze aanbiedingen en offertes zijn de Algemene Voorwaarden van Kempen Media BV (bij uitsluiting) van toepassing. Op verzoek worden deze voorwaarden kosteloos toegestuurd.

Disclaimer | Copyright© 2017 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie