Zwartboek over vergunningverlening

28-2-2018 door: Redactie
Andries Brantsma, inwoner van Hegelsom, heeft onlangs een ‘zwartboek’ opgesteld met diverse voorbeelden waarbij vergunningverlening en handhaving volgens hem niet correct nageleefd worden.

De term ‘zwartboek’ is een term die gebruikt wordt voor een schriftelijke bundeling van negatieve voorbeelden, waarin tegen misstanden of onrechtvaardigheden geprotesteerd wordt. Brantsma wil met zijn zwartboek duidelijk maken hoe omslachtig en inefficiënt volgens hem de vergunningverlening en de handhaving hiervan, in gemeente Horst aan de Maas is. Dit dossier heeft hij opgesteld naar aanleiding van een presentatie tijdens een raadsvergadering in 2015, waarin hij dezelfde problematiek over vergunningen aanhaalde. Door voormalig burgemeester Kees van Rooij werd toen aangegeven dat het hier uitzonderingen betrof en vooral gesproken werd over wat fout ging. Brantsma heeft toen het initiatief opgepakt om dit verder uit te zoeken en is op onderzoek uitgegaan bij verschillende kwesties die speelden in de gemeenschap. Zoals hij zelf aangeeft, waren de resultaten zodanig bedroevend, dat hier een zwartboek van opgesteld kon worden.

“Een voorbeeld is een bedrijfspand aan de Groeneweg in Swolgen. Hier zijn duidelijk zichtbare afwijkingen te zien betreffende de vergunning, het gebruik van de ruimte en het bestemmingsplan van het bedrijfspand. Er zijn een hoop auto’s op elkaar gestapeld en opleggers die in het gras ingegroeid zijn. Het is er één grote bende en hier is al zeker acht jaar niet meer gecontroleerd. Duidelijke en voor eenieder zichtbare overtredingen worden door het college in stand gehouden. Zoiets werkt ook zeker niet mee om het gebied voor toeristen aantrekkelijk te houden”, aldus Brantsma. “Mijn doel is om de organisatie te verbeteren en om bestuursculturen te veranderen. Het komt nog te vaak voor dat er een hoop uren gestopt worden in het administratieve proces van de problematiek. Er wordt dan veel tijd gestoken in het papierwerk door de ambtenaren,
terwijl die tijd ook besteed kan worden aan een oplossing voor het probleem.” Brantsma maakt hierbij wel een onderscheid in de uitvoerende partijen en de verantwoordelijke partijen. “Dat is geen verwijt naar de ambtenaren toe, maar naar het College van B&W. Dit is een verzoek om handhaving en een daadwerkelijke aanpak van de problemen. De genoemde voorbeelden zijn vragen die gesteld worden vanuit de gemeenschap om daar iets mee te doen.” Welk gevolg Brantsma hier aan zal geven, is vooralsnog onbekend. “Ik heb het dossier op dinsdag 6 februari gestuurd naar de politieke partijen van de gemeente, voorafgaand aan de raadsvergadering. De voornaamste reactie was dat ze zich niet in de problematiek herkennen. Nu enkele weken later heb ik nog niets gehoord, maar ik verwacht dat de reactie nog steeds hetzelfde is. Dit is een vraag van de gemeenschap om er iets mee te doen. Voor mij ligt de bal nu bij het college om dit op te pakken”, vertelt Brantsma. Een woordvoerder van de gemeente laats desgevraagd weten dat het stuk op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van dinsdag 13 maart staat.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie