Zorgen dorpsraad om fietsverkeer

17-7-2013 door: Redactie
De dorpsraad van Grubbenvorst heeft goede hoop dat er een oplossing wordt gevonden voor het fietsverkeer ter hoogte van de geplande Centrale Verwerkingsinstallatie (CVI) Raaieinde. Dat laat secretaris Jos Jacobs desgevraagd weten.

In een brief aan het College van B&W maakte de Grubbenvorster dorpsraad onlangs nogmaals haar bezwaren tegen de CVI bekend. De raad maakt zich met name zorgen over het langzaam verkeer dat straks het zware vrachtverkeer gaat kruisen. Zij pleit voor een goede verkeersafwikkeling ter hoogte van het Raaieind. Jos Jacobs: “Met name de schoolgaande jeugd vormt een kwetsbare groep. Volgens verkeersberekeningen zijn er na de komst van de CVI zo’n 300 verkeersbewegingen van vrachtauto’s per dag. De mensen in het dorp maken zich veel zorgen over wat dit betekent voor het fietsverkeer.”

De dorpsraad heeft diverse voorstellen voor een alternatieve route aan het college gedaan. Vorige week zat een delegatie met wethouder Ger van Rensch rond de tafel. Tijdens het gesprek zijn de alternatieven nogmaals besproken. “Zoals het er nu naar uitziet, denk ik dat we wel tot een overeenstemming komen”, aldus Jacobs. “Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat het vrachtverkeer deels ondergronds gaat en de fietsers via een verhoging hun weg kunnen vervolgen. Daar speelt overigens de herinrichting van de Venloseweg een grote rol in. Nadat er een gesprek is geweest met de initiatiefnemers van de CVI, komt de gemeente met een voorstel naar ons dat we vervolgens bespreken met de dorpsraad. Ook de inwoners Grubbenvorst worden dan verder geïnformeerd.”

De veiligheid van de fietsers is niet het enige waar de dorpsraad aandacht voor wil. Jacobs: “We maken ons ook zorgen over het laagfrequent geluid. Voor de bewoners in de buurt van de CVI komt straks een geluidswal. Laagfrequent geluid draagt echter veel verder en heeft invloed op het hele dorp. Volgens de wethouder wordt er door de eigenaar van de CVI voor gezorgd dat dit straks bij de bron wordt aangepakt.” Dan is er nog de bever die zich ophoudt in de Everlose beek. Dit is een beschermde diersoort. “Er zijn duidelijk sporen van de bever in het beekdal aangetroffen. In de Milieu Effectrapportage wordt daar echter niets over gemeld. Wij willen dat daar wel naar gekeken wordt en rekening mee wordt gehouden”, aldus Jacobs.

Een woordvoerder van gemeente Horst aan de Maas geeft aan dat zij wat betreft de bever nog gaat uitzoeken wat dit precies voor consequenties voor het project heeft.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie