Zinnige Zaken vervangt Jongerengemeenteraad

13-10-2016 door: Redactie
De eerste editie van Zinnige Zaken vindt plaats op dinsdag 18 oktober. Leerlingen van het Dendron College gaan die dag samen met raadsleden aan de slag over onderwerpen die hen aan het hart liggen.

Na tien jaar Jongeren­gemeenteraad stapt gemeente Horst aan de Maas over op het concept Zinnige Zaken.

Voorheen kregen leerlingen van het voortgezet onderwijs de opdracht om aan de hand van een thema een project te bedenken. Dat project was 1.250 euro waard en werd ook uitgevoerd. Zinnige Zaken, een samenwerking tussen Witgoed en van Bontewas en de gemeente, vraagt de leerlingen om zelf met een onderwerp, in plaats van een project, te komen dat zij belangrijk vinden.

Dit nieuwe concept komt mede voort uit de 24 uurs-sessie die de gemeenteraad in mei samen met het College van B&W en de directieraad hield. Thema van die marathonvergadering was ‘anders te kijken, anders te zien en anders te doen’. Op dinsdag 18 oktober vindt de eerste editie van Zinnige Zaken plaats. Leerlingen van havo 4, 5 en vwo 5 van het Dendron College gaan samen met voormalige en huidige raadsleden in groepjes aan de slag. “We willen de leerlingen prikkelen om stil te staan bij wat hen bezighoudt”, legt Ruud Poels, griffier van gemeente Horst aan de Maas, uit.” De raadsleden treden op als coach. Aan het einde van de dag presenteert elk groepje zijn plan aan de rest. Het winnende idee komt op de agenda van de gemeenteraad te staan.” Zij bekijkt vervolgens wat zij van het idee vindt en of er een vervolg aan gegeven kan worden.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie