Kunst- en cultuurplatform Zeen

30-11-2017 door: Redactie
Het kunst- en cultuurplatform in oprichting Zeen is klaar om zich te presenteren aan heel Horst aan de Maas. Het afgelopen jaar is het collectief van en voor creatievelingen achter de schermen druk bezig geweest. Nu is het tijd om dát te gaan doen wat het zich ten doel heeft gesteld: inspireren, verbinden en creëren.
maskTop
Kunst- en cultuurplatform Zeen
maskBottom

Het startschot voor Zeen werd zo’n anderhalf jaar geleden, onofficieel, gegeven in de tuin van grafisch ontwerper Jeu van Helden uit Hegelsom. “Er gebeurde een aantal dingen in Horst aan de Maas op kunstgebied waarvan wij dachten: dat kan anders. De initiatieven zijn goed, de uitwerking kan alleen beter. Daarnaast vonden we, mijn partner Marlies Scheres, Helmie van de Riet en Wim Moorman, dat kunstenaars zich te weinig laten zien. We vroegen ons af: wat kunnen wij doen? We kunnen aan de kant blijven staan en alleen maar zeggen ‘het is niet goed’, maar daar kom je ook niet verder mee.” Er werd een bijeenkomst georganiseerd waarvoor mensen werden uitgenodigd die op de een of andere manier professioneel met kunst en cultuur bezig zijn. Van Helden: “Dat was een hele inspirerende avond, waaruit bleek dat we hier daadwerkelijk mee verder wilden gaan. Er bleek een behoefte te zijn aan een platform waar kunstenaars elkaar kunnen ontmoeten.” Er werd een kerngroep gevormd van acht leden, die aan de slag ging met het opstellen van een visiedocument. En er werd een voorzitter gevonden in de persoon van de uit Melderslo afkomstige Ans Gielen. Het platform is nog niet officieel een vereniging. Dit wordt op korte termijn geregeld. “De naam van het platform verwijst naar de gedacht dat iedereen kan kijken, maar een kunstenaar kan zien”, legt Van Helden uit.

“Zeen heeft twee doelstellingen”, vertelt Gielen. “Ten eerste willen we mensen die professioneel bezig zijn met kunst en cultuur met elkaar in verbinding brengen. Kunstenaars werken vaak solistisch, zij hebben echter ook een behoefte aan een netwerk. Ten tweede willen we een adviesfunctie hebben. We willen het publiek in aanraking brengen met kunst en cultuur in de breedste zin van het woord. Datzelfde geldt voor de beleidsmakers. Voor veel grote projecten wordt vaak de hulp ingehuurd van adviesbureaus, als het bijvoorbeeld gaat om infrastructuur. Maar niet als het gaat om kunst en cultuur. We streven er naar dat hier het belang van wordt ingezien, dat Zeen als een autoriteit op dit gebied wordt gezien. Er is naar onze mening te weinig aandacht voor het feit dat cultuur bijdraagt aan het welbevinden van mensen.” “We willen mensen wakker maken, triggeren”, vult Van Helden aan. Dat gebeurt onder meer door het organiseren van activiteiten. “We gaan bijvoorbeeld vier keer per jaar een cultuurcafé organiseren”, vertelt kerngroeplid Cleo Schatorjé uit Horst. “Tijdens zo’n café zijn er optredens en presentaties van kunstenaars, vertellen we waar we met Zeen mee bezig zijn en is er de mogelijkheid om te netwerken. We willen jongeren en ouderen gaan betrekken, zodat er een wisselwerking ontstaat.” Van Helden: “Jongeren met een creatieve achtergrond blijven over het algemeen niet wonen in Horst aan de Maas, omdat er hier geen klimaat is waar ze zich verder kunnen ontwikkelen. Om te innoveren heb je echter creatievelingen nodig. Je moet tegen dingen aantikken om ze in beweging te krijgen.”

Voor meer informatie, kijk op
www.facebook.com/kunstencultuurzeen/

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie