Wooncomplex voor senioren bij parkeerplaats

13-4-2017 door: Redactie
Bij parkeerplaats Kerkeveld in Horst, het parkeerterrein bij de supermarkten Plus, Albert Heijn en Lidl, wil Martens Vastgoed een wooncomplex met achttien appartementen voor senioren realiseren. Ook heeft het bedrijf plannen om het hele parkeerterrein op de schop te nemen.
maskTop
Wooncomplex voor senioren bij parkeerplaats
maskBottom

“De locatie is rommelig en gedateerd en bestaat uit allemaal aan elkaar geplakte stukken parkeerterrein”, aldus Geert Martens van het vastgoedbedrijf. De eerste stap in het onder handen nemen van het terrein zijn de plannen voor de seniorenappartementen in de vrije marktsector aan de linkerzijde van de parkeerplaats aan de kant van de Herstraat. De oude werkplaatsschuur die daar nu staat wordt opgenomen in het ontwerp, dat achttien appartementen bevat, verdeeld over twee gebouwen en drie woonlagen. Martens: “De appartementen zijn bedoeld voor senioren, die er veilig en beschut ­kunnen wonen, maar toch in de buurt van alle voorzieningen. Daarnaast komt er een gezamenlijke woonkamer, om zo eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Ook hebben we de ambitie om in het complex 24 uurszorg te kunnen geven. Daarover zijn we nog in gesprek met zorgaanbieders.” Het appartementengebouw wordt daarnaast idealiter bijna of helemaal energieneutraal.

Omwonenden uit de Herstraat zijn niet allemaal blij met de plannen, blijkt tijdens een informatiebijeenkomst over de centrumplannen van Horst op woensdag 5 april. Zij vrezen onder andere voor overlast en minder privacy en waren graag eerder en beter op de hoogte gesteld van de plannen. “We schrikken van deze plannen. Wordt er wel rekening gehouden met de buren?”, vraagt één van hen zich bijvoorbeeld af. Martens Vastgoed erkent dat niet alle omwonenden al ingelicht waren over de plannen. “Een aantal was wel al geruime tijd op de hoogte. Nadat ons plan behandeld is bij de dorpsbouwmeester (van gemeente Horst aan de Maas, red.), hebben we twee dagen later tijdens een informatieavond de omwonenden direct ingelicht. Eerder konden we niet informeren, omdat de plannen nog niet presentabel waren.” Inspraak in het plan is sowieso nog zeker mogelijk omdat de bestemmingsplanprocedure nog opgestart moet worden, benadrukt Martens. “Wij hechten er waarde aan om draagvlak te creëren voor het plan in de directe omgeving.”

Gemeente Horst aan de Maas is positief over het woningbouwplan en heeft in principe toegezegd medewerking te verlenen. “We zijn positief over het initiatief”, aldus wethouder Bob Vostermans. “De plannen passen binnen het gemeentelijk beleid, maar er moet wel een goede afstemming met de buurt plaatsvinden.” Martens Vastgoed hoopt dat het bestemmingsplan in het najaar aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas wordt aangeboden, zodat in 2018 gestart kan worden met de bouw. Voorjaar 2019 zou het appartementencomplex af moeten zijn.

De volgende fase in de herinrichting van parkeerplaats Kerkeveld zou volgens Martens Vastgoed het aanpakken van de parkeerplaatsen moeten zijn. Op eigen initiatief maakte het bedrijf een plan hiervoor. “Het terrein is rommelig. De vakken zijn eigenlijk te kort, de bomen zijn hinderlijk en de logistieke routes voor de vrachtwagens die de supermarkten moeten bevoorraden zijn niet optimaal.” In de eerste variant van het plan wordt het parkeerterrein in dezelfde structuur zoals die er nu ligt opgeknapt. Op termijn zou het KPN-gebouw tegenover de Albert Heijn ruimte kunnen maken voor nog meer parkeerplaatsen. De tweede variant die het vastgoed bedrijf heeft bedacht is rigoureuzer. “Het liefst zouden we alle parkeerplekken één slag draaien, zodat ze in de lengte komen te liggen. Dan kunnen de vakken ook groter worden.”

De plannen voor de herinrichting van het totale parkeerterrein worden vooralsnog niet door de gemeente ondersteund. Wethouder Paul Driessen geeft aan dat de aanpassing van het totale parkeerterrein zoals Martens Vastgoed dat voorstelt voor de gemeente geen prioriteit heeft. “Het opknappen van het gedeelte van het parkeerterrein vóór de appartementen wordt opgenomen in de plannen. Hierbij gaat het niet om de herinrichting van de totale parkeerplaats.”

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie