Woningbouw gevoelig punt bij debat KBO Hegelsom

1-3-2018 door: Redactie
De politieke partijen van gemeente Horst aan de Maas kwamen op vrijdag 23 februari samen in Zaal Debije in Hegelsom voor een verkiezingsdebat. Dit werd georganiseerd door KBO Hegelsom.
maskTop
Woningbouw gevoelig punt bij debat KBO Hegelsom
maskBottom

Iedere politiek partij uit de gemeente Horst aan de Maas is vertegenwoordigd: Imke Emons namens VVD, Sonja van Giersbergen voor SP, voor Essentie is dat Bram Hendrix, Bob Vostermans namens CDA, Birgit op de Laak voor PvdA en Jos Gubbels in naam van D66+ GroenLinks. Jan Arts, secretaris KBO, zorgt er voor dat het debat in goede banen geleid wordt. Diverse thema’s komen aan bod zoals woningbouw, verkeersveiligheid en zorg. De kwesties die de meeste emotie oproepen, zijn verkeersveiligheid en woningbouw. Een voorbeeld dat hierin aangehaald wordt, is de verandering van de fietsstroken naar fietssuggestiestroken op de Westsingel en Ameicaanseweg in Horst. Auto’s mogen zodoende gewoon parkeren op de fietsstroken, waardoor fietsers veelal dienen te slalommen. “Het levert een levensgevaarlijke situatie op, vooral voor ouderen, wat toch al een kwetsbare groep is,” laat Arts weten. “Het weghalen van de fietssymbolen op de weg heeft er voor gezorgd dat er ook nu gaten in de weg zitten. Als je niet uitkijkt, sla je voorover met de fiets”, wordt er vanuit de zaal aangegeven. Vanuit het publiek komt ook de roep: “Een dikke onvoldoende hiervoor, op welke termijn wordt hier iets aan gedaan?” Bram Hendrix van Essentie geeft toe dat dit een slecht besluit is geweest en dat het nooit de bedoeling is geweest om fietsers al slalommend door het verkeerd te laten gaan. “Dat is iets wat op de Olympische Spelen thuis hoort. We gaan dit zo snel mogelijk terugdraaien.”

Een andere kwestie die veel emotie oproept in de zaal is de woningbouw. Het aantal beschikbare huurwoningen in Hegelsom is van 113 teruggegaan naar 88. “Veel huurwoningen worden door de ‘verschrikkelijk machtige’ woningbouw verkocht, waar niks nieuws voor in de plaats komt”, aldus Jan Arts. Ouderen, maar ook jongeren, die graag in Hegelsom willen blijven wonen, worden zo toch gedwongen om in grotere kernen als Sevenum en Horst te gaan wonen. Sonja van Giersbergen van SP geeft aan te schrikken van de daling: “Het is belangrijk dat er een goede mix van woningen is. Het mag niet zo zijn dat goede huurwoningen zo maar verkocht worden, er moet voor iedereen een goede woning in iedere kern beschikbaar zijn. Wij zijn dus voor meer sociale woningbouw.” Jos Gubbels van D66+GroenLinks geeft met 68 jaar aan te weten hoe het is om te wonen als oudere. “Ik ben er voor om huizen aan te passen, zodat mensen er langer kunnen wonen. Als oudere heb je toch steeds minder ruimte nodig, dus kunnen we kijken naar de oplossing om woningen te splitsen. Of misschien zelfs een compleet gebouw her in te richten, zodat we het betaalbaar kunnen houden voor iedereen.”

Imke Emons van VVD: “We hebben met de woningbouw rond de tafel gezeten en we krijgen te horen dat er te weinig vraag is naar aanpassingen of veranderingen. Dit is iets wat de gemeenschap ook samen moet oppakken. Wij vinden het belangrijk dat iedereen goed kan wonen, waarbij ouderen niet weggestopt worden in hofjes. Ze moeten kunnen blijven wonen waar ze wonen en eventueel ondersteuning vinden bij de buren.” Woningbouw in Hegelsom blijkt een gevoelige kwestie als er vanuit de zaal de volgende reactie komt: “Alles wat ik hoor doet pijn aan mijn oren. Ik sta al vijf jaar op de wachtlijst voor een sociale huurwoning in Hegelsom. Ik krijg telkens te horen dat ik dan naar Sevenum of Horst moet gaan, maar dat wil ik niet. Ik wil in Hegelsom blijven. En hier in Hegelsom zie ik het gebeuren dat een Pools gezin gemakkelijker een huurwoning krijgt, omdat deze zogenaamd hoger op de lijst staat. Als ik dan vraag om een lijst, krijg ik geen lijst te zien. Wat doen jullie hier aan?”

De oplossingen van de huidige coalitie CDA, PvdA en Essentie liggen veelal op één lijn. Bram Hendrix van Essentie laat weten dat het niet realistisch is om zo maar overal voor iedereen iets neer te zetten. “Er is veel vraag naar woningen, maar we moet ook kijken naar de toekomst. We kunnen naar aanleiding hiervan veel gaan bouwen, maar we willen voorkomen dat deze woningen over twintig jaar weer leeg staan.” Bob Vostermans voegt hier aan toe: “We moeten bouwen naar de behoefte van het dorp”, aldus Bob Vostermans van CDA. “Er is voorspeld dat er in 2035 een krimp plaats vindt in de bevolking, dus is het ook belangrijk dat we hier verstandig mee omgaan” Birgit op de Laak van PvdA sluit hier op aan: “Er is niet één oplossing te vinden die voor iedereen werkt en daarom vinden we het belangrijk dat we met alle betrokken partijen wat betreft woningbouw in gesprek gaan. Er zijn genoeg voorbeelden de regio waarbij burgers zelf het initiatief hebben opgepakt en iets moois hebben neer gezet.”

Woningbouw en verkeersveiligheid zijn onderwerpen die duidelijk emoties los maken in het publiek. Vervolgens is er nog gekeken naar bijzondere programmapunten zoals D66+GroenLinks die het schoolzwemmen willen terugbrengen of het VVD die een mobiel gemeenteloket in iedere kern willen plaatsen. Jan Arts kijkt terug op een middag waarin al het nodige is gezegd. “We hebben veel zaken onder de aandacht van de politieke partijen kunnen brengen en hebben gehoord hoe ze hier in staan. Ze gaven aan dat alles wat aangekaart is meegenomen wordt. Het is duidelijk dat er 21 maart wel wat te kiezen valt.”

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie