Samenwerking Wittenhorst en gemeente

15-6-2017 door: Redactie
Vanuit een eerder gesloten convenant tussen gemeente Horst aan de Maas en voetbalverenigign Rksv Wittenhorst uit Horst is een samenwerkingsverband ontstaan, waarbij de voetbalclub mensen uit een uitkeringssituatie helpt weer aan een baan te komen.

Wittenhorst gaat in samenwerking met enkele professionele jobcoaches de mensen die in aanmerking komen op diverse vlakken begeleiden en klaarstomen voor regulier werk. Het belangrijkste speerpunt hierbinnen is motivatie.

“Wittenhorst staat als sportvereniging midden in de gemeenschap, daardoor ben je vaak meer dan alleen een voetbal­vereniging. Je vervult een hele belangrijke maatschappelijke en sociale rol en staat veel in contact met bedrijven die de vereniging sponsoren. Daar willen wij graag nog meer mee doen”, vertelt Ton Hagens, voorzitter van de vereniging.

Voor gemeente Horst aan de Maas biedt de samenwerking ook kansen. “Gemeenten in Nederland hebben op basis van de participatiewet een verplichting om hun inwoners te helpen om vanuit een uitkering weer in het reguliere arbeidsproces te komen. Dat is niet eenvoudig. Samenwerking met andere partijen is essentieel om dit te laten slagen”, aldus Birgit op de Laak, wethouder gemeente Horst aan de Maas.

Wittenhorst gaat in samenwerking met businesspartners die bij de voetbalvereniging aangesloten zijn concreet aan de slag met functieprofielen en vacante posities. Deze functies kunnen vervolgens ingevuld worden door de uitkeringsgerechtigden.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie