Bomen Wilhelminaplein gekapt

5-4-2018 door: Redactie
Gemeente Horst aan de Maas kapt binnenkort vier bomen op het Wilhelminaplein in Horst. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de bomen niet gezond zijn. Twee van de vier bomen hebben vergelijkbare aantasting aan het wortelstelsel als de omgevallen boom tijdens de storm op 18 januari.

Het College van B&W stelt 27.500 euro beschikbaar om weer vier volwassen lindebomen te herplanten op het plein. Hiermee wordt de monumentale laanstructuur van het Wilhelminaplein weer hersteld, aldus de gemeente. Voor de boom die geveld wordt op de Veemarkt komt geen nieuwe omdat we de overige bomen de ruimte willen geven om goed te kunnen groeien.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie