Wijkwebsite de lucht in

10-7-2013 door: Redactie
Weet u wie er allemaal in uw eigen straat woont? Laat staan: kent u al uw wijk- of dorpsbewoners? Velen van u zullen ontkennend moeten antwoorden. Om daar verandering in te brengen en daarmee de gemeenschapsvorming te stimuleren, startten Synthese en het Wijkcomité Norbertus een pilot voor een hyperlokaal sociaal medium: gesprekindebuurt.nl

Alle Postmus, medewerker van welzijnsinstelling Synthese, opent tijdens het gesprek een vrolijke website met allerlei herkenbare foto’s van de Horster Norbertuswijk en haar inwoners. “Met de wijkwebsite willen we ontwikkelingen in de gemeenschap stimuleren en tegelijkertijd voorzien in hulpverlening”, vertelt hij. Een afwijkend kenmerk ten opzichte van andere sociale media is dat op de site de gewone buurtgesprekken en hulpverlening gecombineerd zijn. Mensen kunnen hun ideeën uitwisselen en zorgvragen stellen, bijvoorbeeld als iemand een oppas of vervoer nodig heeft. Daarnaast kan professionele hulp ingeschakeld worden: ook maatschappelijk werkers zijn actief op het sociale medium. “Ons kantoor is niet altijd open, maar als iemand om twaalf uur ’s nachts zijn problemen kwijt wil, kan het al erg opluchten om het in een bericht naar een maatschappelijk werker te sturen”, aldus Postmus.

Een probleem voor de saamhorigheid in de wijk is dat mensen elkaar vaak mislopen. “Ouderen zijn overdag actief, jonge ouders kunnen vaak pas iets doen als de kinderen op bed liggen en mensen met een baan kunnen niet overdag ergens aanwezig zijn”, geeft Alle als voorbeeld. “Met de site kun je zelf bepalen wanneer je reageert en kun je dus mensen tegenkomen die je normaal zou mislopen. Daarnaast komen op informatieavonden toch vaak wat oudere en dezelfde mensen af. We proberen met deze website iedereen bij zijn eigen wijk te betrekken.”

De website toont een soort keukentafel waar ‘buurtgesprekken’ geopend kunnen worden. Ook activiteiten in de wijk en nieuws worden verzameld. “Mensen kunnen elkaar uitnodigen en men kan aanschuiven bij gesprekken.” Als voorbeeld toont Postmus een gesprek over een buurtbarbecue. “Er kan een takenlijst aan een gesprek toegevoegd worden: wie doet wat? Ook kunnen er documenten als foto’s of een aanwezigheidslijst worden toegevoegd. In een besloten gesprek met een maatschappelijk werker kan zo bijvoorbeeld een stappenplan worden gedeeld.”

Samen met onder andere Proteion en Dichterbij werd een website ontwikkeld die ook voor ouderen of gehandicapte mensen makkelijk te gebruiken is. “De Norbertuswijk is een pilot. We hebben het geluk dat hier een heel actieve werkgroep en veel enthousiaste mensen wonen die graag mee doen. Zij kunnen ideeën die uit hun recent gehouden wijkenquête kwamen via de website verder uitwerken. Het kan een opstapje zijn naar een vergadering of nieuwe werkgroep is.” Ideaal gezien zijn de ontmoetingen op de website dan ook een eerste stap. “Het is een laagdrempelige manier om elkaar te leren kennen. Als daar ontmoetingen uit komen, is dat natuurlijk altijd goed”, vindt Postmus.

Vanaf 12 juli is de website online en kunnen wijkbewoners of mensen die in de wijk werken zich aanmelden of elkaar uitnodigen. De officiële opening laat nog even op zich wachten, dit gebeurt tijdens de nationale Burendag op zaterdag 21 september.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie