Wijkcentrum hoogste prioriteit

7-3-2013 door: Redactie
Het wijkcomité van de Norbertuswijk in Horst komt op basis van een enquęte onder buurtbewoners met een prioriteitenlijstje. Hiervan hopen ze als eerste een ontmoetingsplek voor jong en oud te kunnen realiseren. Een samenwerking met de basisscholen in de wijk moet hier de basis voor worden.

De respons op de enquête die afgelopen weken bij de 1.100 huizen in de wijk is afgenomen, werkt enorm motiverend, vindt Mieke Cruysberg van Synthese, die de werkgroep leefbaarheid van het Norbertuswijkcomité ondersteunt. Bijna de helft van de vragenlijsten werd ingevuld en tientallen mensen gaven aan mee te willen helpen met activiteiten in de buurt. Nu de basisscholen Meuleveld en Peelhorst gefuseerd zijn en de gemeente de Norbertuskerk gekocht heeft, wil het wijkcomité aanhaken met een wijkvoorziening. “Dit is de kapstok die we nodig hebben om ons plan aan te hangen”, zegt voorzitter Piet Linders. “We hopen de functies die het schoolgebouw gaat krijgen te combineren met een mogelijkheid voor een ontmoetingsplek voor de hele wijk.”

Ideeën zijn er in overvloed: van Marokkaans koken tot een les bieten verbouwen, een cursus e-mails sturen of invullingen aan het groenonderhoud.

“We kunnen als wijk kwalitatief heel veel bieden. We hopen dat we onder dezelfde dakpannen een bredere functie voor de wijk neer kunnen zetten”, aldus Linders. “Het mooie is dat het vanuit de wijk zelf komt. De inwoners dragen de plannen en voeren ze zelf uit.” “We vinden het belangrijk mensen te betrekken bij de wijk waarin ze wonen”, vindt secretaris Sonja van Giersbergen.

Met hun plannen wil het wijkcomité naar Dynamiek Scholengroep en de architect stappen. “Leren is meer dan taal. We hopen de school te kunnen verbinden met de wijk en door activiteiten jongeren en ouderen te verbinden. Die kant wil de school ook wel op”, denkt Linders. “Het moet een plek worden waar je naar toe kunt gaan”, vindt Sonja van Giersbergen. “Denk bijvoorbeeld aan opa’s en oma’s die de kinderen naar school brengen en daarna gezellig samen nog koffie kunnen drinken en kunnen kletsen.” Hun plan wordt geen verenigingslokaal, benadrukken de comitéleden. “Het wordt een kleinschalig trefpunt, echt voor de wijk”, aldus de voorzitter.

Nu de ideeën van het comité bevestigd zijn door de uitkomsten van de enquête, gaat de groep een plan van aanpak maken. “We nodigen iedereen hierbij uit om mee te denken”, zegt Van Giersbergen. De verbouwing van de Norbertuskerk zal nog even op zich laten wachten, maar intussen zit het comité niet stil. “We kunnen al met groepjes activiteiten organiseren”, vindt Linders. “Ik bedenk maar iets, misschien kunnen we wel een kijkdag op de bouw doen. We kunnen werkgroepjes maken, dat mensen het vooral zelf dragen. Wij maken dan de combinatie tussen mensen die graag iets willen bedenken of besturen en mensen die iets willen doen.”

De jaarvergadering van het wijkcomité Norbertus is op maandag 18 maart om 20.00 uur in de Meuleveldschool. De hele wijk is uitgenodigd om mee te komen denken.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie