Werkzaamheden in de Mariapeel mogen doorgaan

20-5-2016 door: Redactie
Ondanks protest van de dorpsraad van Griendtsveen mogen de werkzaamheden van Staatsbosbeheer in de Mariapeel gewoon doorgaan. De rechtbank van Roermond verklaarde op woensdag 18 mei het beroep van de dorpsraad en de actiegroep Houd Griendtsveen Leefbaar tegen het verlenen van de waterwetvergunning voor Staatsbosbeheer ongegrond.
maskTop
Werkzaamheden in de Mariapeel mogen doorgaan
maskBottom

De dorpsraad en de actiegroep gingen vorig jaar al in beroep tegen het besluit van waterschap Peel en Maasvallei van mei vorig jaar om in het kader van het herstel van hoogveen in de Peel een waterwetvergunning voor deze werkzaamheden aan Staatsbosbeheer te verlenen. Zij vrezen dat de werkzaamheden gaan zorgen voor wateroverlast bij bewoners en een verdere toename van muggenoverlast. De voorgeschreven monitoring en schadevergoeding zouden daarbij onvoldoende zijn. Ook stelden zij dat de uitgevoerde berekeningen voor het verlenen van de vergunning niet nauwkeurig genoeg waren en dat er geen rekening is gehouden met effecten van de eerder in de Brabantse Peel genomen maatregelen.

De rechtbank van Roermond beslist nu dat het beroep van de dorpsraad en de actiegroep ongegrond is. Zij vindt dat het onderzoek dat gedaan is om het wateroverlast te meten met de best beschikbare methode is uitgevoerd. Ook de monitoring van het mogelijke wateroverlast en de schadevergoedingsregeling zijn volgens de rechter in orde. Muggenoverlast is daarnaast geen belang op grond waarvan de watervergunning kan worden geweigerd, aldus de uitspraak. De maatregelen die gedaan zijn om deze muggenoverlast tegen te gaan vindt de rechter toereikend genoeg.

In de verleende vergunning staat dat grote delen van de Mariapeel bij Griendtsveen onder water worden gezet. Staatsbosbeheer wil hier het waterpeil verhogen om in de droge periodes meer water vast te houden. Op deze manier wordt het hoogveenlandschap door middel van vernatting weer teruggebracht naar de Mariapeel. De dorpsraad van Griendtsveen richtte naar aanleiding van deze plannen de actiegroep Houd Griendtsveen Leefbaar op om zo de belangen van de inwoners van Griendtsveen, waar volgens hen niet genoeg rekening mee wordt gehouden, te behartigen.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie