Werkwijze Behoud de Parel

19-5-2017 door: Redactie
In Horst aan de Maas zijn er zorgen over de ontwikkeling van de varkenshouderij. Deze zorgen gaan veelal over de gezondheid. Ik vind dit een heel belangrijk onderwerp. Ik, Martin Houben, ben een van die ondernemers die ontwikkeling van varkensbedrijven als dé kans zie om deze bedrijven duurzamer en gezonder te maken voor mens en dier. Daarbij is schaalvergroting een middel om deze duurzaamheid en gezondheid te realiseren. Ik ben overigens ondernemer van Heideveld en Houbensteyn, het varkensbedrijf binnen Nieuw Gemengd Bedrijf. Ons doel is gezond voedsel (vlees) maken.

Ik heb laatst twee werkgroepen, te weten Kleefsedijk en Behoud de Parel uitgenodigd om een grote locatie van Houbensteyn in Ysselsteyn met 15.000 vleesvarkens te bezichtigen, met aan de overkant van de weg nog eens 10.000 varkens plus een biogasinstallatie. Op 6 mei was het zover. Het was een geanimeerde bijeenkomst. Ik heb hun de varkens laten zien. Ze zijn in een luchtwasser geweest. Ik heb hun verteld op welke duurzame manier wij vlees maken, met respect voor het varken, milieu en de omgeving.

Tijdens het bezoek had een van de mensen van Behoud de parel een meter bij voor het meten van fijnstof. Ingewijden weten dat fijnstofmeting een hele procedure omvat. De manier van fijnstof meten tijdens het bezoek kan nooit betrouwbaar zijn, waarbij opgemerkt dient te worden dat men lachend vertelde dat in hun eigen auto een hoog fijnstofgehalte gemeten was. Ik schrik dan ook van het ingezonden artikel van 11 mei in de HALLO, waar deze metingen tot feiten worden verheven.

Ik vind dat Behoud de Parel misbruik maakt van mijn gastvrijheid. Ik wil een open en eerlijke discussie. Gezien de kritiek die wij constant gehad hebben in de vergunningsprocedure van Heideveld, hebben wij op last van gemeente en provincie veel officiële onderzoeken gedaan. Steeds was de uitkomst dat onze manier van varkens houden en voedsel maken duurzaam en verantwoord is.

Ik ga ervan uit dat dit amateuristisch onderzoek van Behoud de Parel op 6 mei het predicaat amateuristisch blijft behouden

Martin Houben, ondernemer Houbensteyn en Heideveld

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie