Werkgroep voor inrichting Meuleveldterrein

6-10-2016 door: Redactie
Een nieuw opgerichte werkgroep gaat nadenken over de inrichting van het terrein in de Norbertuswijk in Horst waar eind oktober de voormalige Meuleveldschool deels gesloopt wordt. Het gebied zou eerst als park ingericht worden, maar gemeente Horst aan de Maas onderzoekt nu de mogelijkheid voor tijdelijke woningen. Dit leidt tot onbegrip van de buurtbewoners.

De werkgroep, bestaande uit wijkcomité Norbertus, wijkbewoners, basisschool de Twister, kinderopvang ’t Nest en gemeente Horst aan de Maas, werd opgericht op maandagavond 3 oktober tijdens een informatieavond voor de wijk over de inrichting van het terrein. Eerder werd al bekend dat gemeente Horst aan de Maas de voormalige Meuleveldschool, die niet meer in gebruik is, in november wil gaan slopen. In eerste instantie gaf de gemeente aan dat er geen woningbouw op het vrijgekomen terrein zou komen en dat dit een soort park ging worden. Toch is zij nu aan het onderzoeken of er mogelijk tijdelijke woningen gebouwd kunnen worden, om huurwoningen toe te voegen aan de woningvoorraad.

Sonja van Giersbergen van het wijkcomité: “Die verandering van plannen heeft hier in de buurt tot zorgen en wantrouwen geleid, die
tijdens de informatieavond niet allemaal weggenomen zijn.” De mensen uit de wijk zijn kritisch over de plannen, zo geeft het wijkcomité aan. “Waarom hier, vragen de mensen zich af. Dat geeft wel aan dat de buurtbewoners betrokken zijn bij de mogelijke vooruitzichten.” Van Giersbergen hoopt dat de buurtbewoners in de toekomst toch met z’n allen de schouders onder het uiteindelijke voorstel kunnen zetten. Zelf is het wijkcomité blij dat er nieuwe huurwoningen gebouwd gaan worden, maar wil zij wel nauw betrokken blijven bij de precieze invulling van de plannen.

“Mogelijk is er nog ergens een andere plek in de buurt voor de huurwoningen en hoeft dat niet op het Meuleveldterrein.”

Ideeën van het wijkcomité voor het vrijgekomen gebied zijn speel- en beweegmogelijkheden voor jeugd en senioren, een moestuin en een goede en veilige verbinding tussen de gymzaal en de school. In de werkgroep gaat nu onderzocht worden wat de precieze invulling van het terrein moet worden. “Onze plannen zijn nog niet van de baan”, aldus het wijkcomité. “De eventuele realisatie van woningen wordt bekeken in combinatie met onze voorstellen en met de plannen van de wijkbewoners zelf.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie