Werkgroep opgericht voor station Grubbenvorst

21-6-2017 door: Redactie
Een aantal inwoners van Grubbenvorst heeft de werkgroep Station Grubbenvorst-Greenport-Venlo.NU! opgericht. Zij gaan zich inzetten om toch een station in Grubbenvorst te realiseren en zijn hiervoor onder andere gestart met een petitie.
maskTop
Werkgroep opgericht voor station Grubbenvorst
maskBottom

Groot was de teleurstelling toen het besluit van het provinciebestuur kwam om af te zien van een station in Grubbenvorst, stelt de nieuwe werkgroep. Vanwege een kleinere bijdrage van het Rijk en doordat er meer stukken spoor een elektrische bovenleiding moeten krijgen dan vooraf gedacht, zit de provincie met een gat in de begroting van 14 miljoen euro. De plannen voor het station in Grubbenvorst gaan daarom niet door.

“Het politieke besluit is slechts onderbouwd door financiële argumenten”, stelt de werkgroep. “Nut en noodzaak van het station worden nog steeds onderschreven." Gedeputeerde Hubert Mackus heeft de opdracht gekregen nadere onderzoeken te doen en de gemeenteraden van Horst aan de Maas, Venlo en Venray hebben hun gemeentebesturen opgedragen om alles in het werk te stellen om het station niet te schrappen.

De nieuwe werkgroep wil de druk op de Provinciale- en Gedeputeerde Staten opvoeren, onder andere door het aanbieden van een petitie. Verder gaat de werkgroep van zich laten horen tijdens vergaderingen waar het station op het programma staat. Ook organiseert zij een bijeenkomst in ’t Haeren in Grubbenvorst op donderdag 31 augustus waarbij burgers en politici worden uitgenodigd.

De petitie voor de komst van het station kan ondertekend worden via www.petities.nl

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie