Werkgroep tegen zonnepark Melderslo

21-9-2017 door: Redactie
Het Duitse bedrijf Kronos Solar heeft een plan klaarliggen om in Melderslo een zonnepark ter grootte van 13 hectare te plaatsen. Een aantal omwonenden is een werkgroep gestart tegen dit initiatief.
maskTop
Werkgroep tegen zonnepark Melderslo
maskBottom

Kronos Solar presenteerde woensdag 9 augustus het plan voor een zonnepark. Daarbij werd duidelijk dat er ten zuiden van de kruising Lottumseweg-Massenweg in Melderslo 13 hectare aan zonnepanelen moet komen te liggen. Voor dit plan is een vergunning van tien jaar aangevraagd, die nog niet door de gemeente is verleend. Tijdens de informatieavond in Zaal De Lange in Horst kwam er vanuit de omwonenden al veel protest. Nu is dit protest concreet geworden in een werkgroep. Noud Albers van de werkgroep: “We willen in eerste instantie de mensen informeren, zodat ze goed een mening kunnen vormen. Nu hebben we het idee dat mensen niet door hebben waar het zonnepark komt en wat de impact van dit initiatief kan zijn.” Werkgroeplid Piet Hoeijmakers voegt toe: “Ze hebben bijvoorbeeld geen idee van de omvang van het park”, waarna Albers verduidelijkt: “Maar 13 hectare aan zonnepanelen, dat zijn 26 voetbalvelden! En de stellages met panelen zijn 2,30 meter hoog, één hele verdieping, daar kijk je niet meer overheen.”

De werkgroep heeft een aantal bezwaren tegen het plan van Kronos Solar. Albers: “Ten eerste zijn we tegen het feit dat goede landbouwgrond wordt volgebouwd met zonnepanelen. Dat is niet in overeenstemming met het bestemmingsplan en bovendien ook helemaal niet duurzaam.”

Pieter Beelen van de werkgroep: “Die landbouwgrond gaan we in de toekomst nog hard nodig hebben, met de toenemende bevolkingsgroei.” Een ander bezwaar is volgens de werkgroep dat de gemeente niet goed heeft nagedacht over de gevolgen en eventuele alternatieven. Albers: “Er is een gebrek aan beleid over duurzame energie. De gemeente lijkt voor de gemakkelijkste oplossing te gaan. Met een initiatief ter grootte van dit park, voldoet de gemeente heel gemakkelijk aan de normen voor duurzame energie die ze opgelegd heeft gekregen van de provincie, maar de beste oplossing is het zeker niet.”

“Er zijn veel alternatieven voor de locatie. Daken van grote bedrijven kunnen bijvoorbeeld worden volgelegd, maar ook panelen tegen geluidswallen langs de snelweg, of bij boeren waar nu asbestdaken liggen. Slechts enkele voorbeelden van andere locaties”, vertelt Beelen. Albers voegt toe: “Dit open veld is gewoon volkomen de verkeerde plek.”

De werkgroep is bezig met het opzetten van een website, om omwonenden én andere inwoners van Horst aan de Maas een duidelijk beeld te geven van wat het zonnepark in gaat houden. Daarnaast heeft ze plannen om met lokale politici en de wethouder in gesprek te gaan over haar visie en wil de werkgroep uit alle macht proberen om het plan van Kronos Solar tegen te houden. Albers: “We verwijten de gemeente dat ze niet goed heeft nagedacht. Voor Kronos Solar gaat het om winst maken, maar de gemeente moet zorgvuldig omgaan met belangen. Dat is nu niet gebeurd.” De mannen van de werkgroep benadrukken niet tegen duurzame energie te zijn. Hoeijmakers: “Wij zijn zelfs voor zonne-energie.” Beelen voegt toe: “Alleen niet op deze locatie en in deze omvang.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie