We zijn van start

10-5-2018 door: Redactie
De nieuwe gemeenteraad heeft het introductieprogramma achter de rug: het kennismaken met de gemeentelijke organisatie. Onderwerpen als gemeentefinanciën, het Sociaal domein en het Cluster Ruimte met al haar uitdagingen voor de toekomst.

Daarnaast leren werken met nieuwe systemen op een iPad. Ook krijg je een uitgebreide introductie over de gemeentewet en je positie als raadslid. Wat zijn de verhoudingen met het college, de burgemeester en eventuele commissies? Hoe kom je als raad tot besluitvorming? Hoe vergaar je informatie om je mening te vormen en onderbouwen? Er komt veel op je af en dit alles in een periode van vier weken. In de laatste bijeenkomst wordt de vergader­structuur van de gemeenteraad besproken. De afgelopen acht jaar was dit een structuur waarbij de gemeenteraad een vier wekencyclus kende. De vraag nu: gaan we verder zoals we deden of gaan we het bestaande systeem veranderen en durven we het oude los te laten? Gaan we ons meer buiten de raadszaal oriënteren en op bezoek in de diverse dorpskernen? Gaan we meer als raad gemeenschappelijk optrekken? Gaan we meer besluitmomenten invoeren? De twee wekencyclus is een optie. Een verandering van cyclus is niet alleen een kwestie van nieuwe datums prikken. Indien de gemeenteraad haar cyclus aanpast, zal de hele interne organisatie mee moeten veranderen. Echter met de inzichten en ervaringen van de afgelopen acht jaar durf ik het aan om te gaan voor een nieuwe vergaderstructuur. Een gemeenteraad die niet alleen besluiten neemt, maar die aan de voorkant actief betrokken wordt bij burgerinitiatieven en nieuwe ontwikkelingen in de kernen.

Bianca van den Berg,

Raadslid Essentie Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie