Waterschap Limburg start proef met subirrigatie

13-4-2017 door: Redactie
Waterschap Limburg start een veldproef met subirrigatie bij een melkveebedrijf in America. Met dit systeem wordt het water ondergronds verspreid om zo zuinig mogelijk om te gaan met water.
maskTop
Waterschap Limburg start proef met subirrigatie
maskBottom

Waterschap Limburg is op zoek naar een alternatieve vorm om landbouwgewassen van voldoende water te voorzien. “Door het veranderende klimaat krijgen we namelijk niet alleen te maken met extreme zomerse buiten, maar is het vanaf de jaren 50 tot nu in de zomer ook beduidend droger geworden. Die trend zet zich voort, waardoor landbouwgewassen en natuurgebieden te lijden kunnen krijgen onder de droogte”, aldus het waterschap.

Eén van zo’n initiatieven is ­subirrigatie, een vorm van ondergronds beregenen waarbij het grondwater wordt verzameld in een put en zich vandaaruit verspreidt via ondergrondse drainagebuizen. Zo stijgt de grondwaterstand en blijft de wortelzone van het gebied vochtig. Het verwachte voordeel is dat er zo minder water verloren gaat door verdamping. Ook is het goedkoper, omdat met een kleinere pomp kan worden gewerkt.

Begin dit jaar is bij melkveebedrijf Nabben in America een proefveld ingericht waar metingen worden uitgevoerd door KWR en KnowH2O. Deze locatie is aangedragen door de Agrarische Belangengroep Mariapeel. Als alles goed gaat zijn eind 2017 de eerste resultaten bekend.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie